پناهگاه های حیوانات آلمانی بیش از حد شلوغ است. ترس از رفاه حیوانات

cof

پناهگاه های حیوانات آلمان به قدری شلوغ است که مجبور به توقف پذیرش شده اند و پولی برای نگهداری یا توسعه ندارند. حمایت از حیوانات در مورد رفاه حیوانات در پناهگاه ها نگران است. این وضعیت هم از سوی مقامات دولتی و هم از سوی سازمان های حمایت از حیوانات قابل مشاهده است.

علت آن مربوط به دوره کرونا است، زمانی که بسیاری از افراد برای مبارزه با تنهایی و انزوا حیوان خانگی را به فرزندی قبول کردند، اما ظاهراً دیگر نیازی به آن ندارند.

بسیاری از پناهگاه ها از ظرفیت خود فراتر رفته اند و دیگر نمی توانند حیوانات جدید را بپذیرند، مگر در مواقع اضطراری، کمبود منابع مالی برای نگهداری، گسترش و بهبود امکانات وجود دارد. بیان شده است که این تأثیر منفی بر رفاه حیواناتی که در آنجا اقامت می کنند دارد.

این وضعیت دراماتیک با این واقعیت تأکید می‌کند که بسیاری از پناهگاه‌ها به دلیل جمعیت زیاد دیگر قادر به نگهداری حیوانات جدید نیستند. این نه تنها فشار مضاعفی را بر تأسیسات از قبل سنگین وارد می کند، بلکه عواقب جدی برای رفاه حیوانات نیز دارد.

برای کاهش این وضعیت، حمایت های مالی بیشتری از سوی سازمان های دولتی و کمک کنندگان خصوصی مورد نیاز است. این پول برای بهبود مسکن، ارائه مراقبت های پزشکی و غذا، و استخدام کارکنان بیشتر برای مراقبت از حیوانات مورد نیاز است.

همچنین از تشویق به فرزندخواندگی و ترویج مالکیت مسئولانه حیوانات خانگی حمایت می کند. این به پناهگاه های حیوانات اجازه می دهد تا فضا را برای حیوانات جدید نیازمند آزاد کنند. با این حال، این امر مستلزم تلاش هماهنگ سازمان‌های دولتی، سازمان‌های حمایت از حیوانات و عموم مردم است.

همچنین تاکید می شود که باید اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تعداد حیوانات ولگرد انجام شود. این شامل ترویج برنامه‌های عقیم‌سازی و عقیم‌سازی، ارائه منابع آموزشی در مورد مالکیت مسئولانه حیوانات خانگی، و رسیدگی به علل بی‌توجهی و آزار حیوانات است.