25 مارس 2023
خانه EUC هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور صادرکننده دام EU در تلاش هستند تا ممنوعیت حمل و نقل دام بیش از هشت ساعت را متوقف کنند. به دلیل مخالفت آنها، هنوز اکثریت واجد شرایط لازم برای بخش حمل و نقل قانون جدید رفاه حیوانات اروپایی وجود ندارد. 

De acht landen (Portugal, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Spanje) vormen ongeveer 37 % van de EU-bevolking. Volgens de EU-stemregels is voor nieuwe wetten een meerderheid nodig van landen met samen meer dan 65 % van de bevolking vertegenwoordigen.

De EU-landen zijn al langer verdeeld over de export van levende dieren. Duitsland, momenteel een grote exporteur, heeft daarom zelf al besloten om diertransporten naar niet-EU-landen te beperken door per 1 juli 2023 veterinaire certificaten in te trekken. Andere landen zoals Nederland, Zweden, België en Denemarken, willen een EU-verbod. Zweden is dit half jaar EU-voorzitter. 

LNV-minister Piet Adema zegt in een Kamerbrief dat Nederland voorstander is van het beëindigen van de lange-afstandtransporten van levende dieren. Hij zal volgende week in een LNV-minister vergadering opnieuw pleiten voor een verschuiving naar meer (geslacht) vleesvervoer in plaats van (levend) veevervoer.

De acht EU-landen zeggen dat ze wel vinden dat de dierenwelzijnswet gemoderniseerd moet worden, maar ze vinden dat de veehandel niet mag worden ingeperkt. Zo willen ze de massale schapenexport  bij de Ramadan-periode naar het Midden-Oosten in stand houden.

Elke herziening moet rekening houden met “de noodzaak om het economische concurrentievermogen van landbouwbedrijven in de EU te waarborgen” en niet gericht zijn op het verbieden of beperken van bepaalde soorten transport, aldus de protestnota. Een EU-verbod zal importerende landen dwingen om ze van verder weg gelegen leveranciers te kopen.

Vorig jaar januari stemde het Europees Parlement in met beperking van de veetransporten, maar kwam niet tot een verbod. Het stemde wel voor het plaatsen van CCTV-camera’s op veewagens. Daar zijn de ministers het weer niet mee eens.

محبوب

پس از ده سال در کشورهای EU هنوز مواد شیمیایی زیادی در کشاورزی وجود دارد

استفاده از آفت کش های شیمیایی در کشاورزی هنوز هم رواج دارد. این نه تنها عواقبی برای طبیعت دارد، بلکه ...

EPP جایگزین سیاستمداران مخالف در رأی گیری در مورد قانون احیای طبیعت می شود

حتی در رای نهایی در کمیته محیط زیست پارلمان اروپا، اکثریتی برای قانون مورد انتقاد احیای طبیعت وجود نداشت و ...

حمله روس ها به صادرات محصولات کشاورزی اوکراین نگرانی برای امنیت غذایی

محاصره مجدد صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه توسط روسیه بار دیگر نگرانی ها را در مورد امنیت غذایی جهانی افزایش داده است. ملل متحد...

"کشاورزی لهستان به زودی توسط اوکراین همسایه غرق خواهد شد"

اگر سیاست کشاورزی لهستان سیاست کشاورزی متفاوتی مانند wiedewo را اتخاذ نکند، ظرف ده سال آینده توسط اوکراین تسخیر خواهد شد.

دادخواست هلندی در EU-Hof علیه ممنوعیت ماهیگیری نبض

هلند برای اعتراض به ممنوعیت ماهیگیری نبض به دیوان عدالت اروپا می رود. به گفته وزیر شووتن (LNV) ، ...

فقط در

محکومیت زندان و کشاورزان اسپانیایی میلیون ها جریمه برای پمپاژ آب های زیرزمینی

پنج مالک یک مزرعه در یک حفاظتگاه طبیعی اسپانیا به دلیل پمپاژ غیرقانونی آب های زیرزمینی برای آبیاری به حبس قابل توجهی محکوم شدند.

پیشنهاد EU برای استفاده از گلایفوسیت: تاکنون فقط آلمان مخالفت کرده است

هنگام ارائه پیشنهاد کمیسیون اروپا برای مجوز طولانی مدت گلایفوسیت در آفت کش ها، تنها آلمان گفت که ...

دادگاه EU به آلمان دستور می دهد تا برای Natura 2000 اقدامات بیشتری انجام دهد

دیوان دادگستری اروپا حکم داده است که آلمان و به ویژه ایالت بایرن از دستورالعمل زیستگاه های EU پیروی نمی کنند.

سایت های اجاره ای به زودی باید رزروها را به شهرداری ها منتقل کنند

سایت‌های اجاره خانه‌ها، خانه‌های تعطیلات و B&B، مانند Airbnb و Bookin.com، به زودی باید رزروهای خود را به صورت ماهانه به شهرداری‌ها ارسال کنند. اکثریت بزرگ ...

انتصابات و وظایف Hoekstra و Šefčovič در دستور کار EU

جلسات استماع انتصاب وزیر سابق هلند ووپکه هوکسترا و تغییر بسته وظایف توافق سبز به اسلواکی اروپایی...