چهارشنبه 29 مارس 2023
خانه EUC هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور صادرکننده دام EU در تلاش هستند تا ممنوعیت حمل و نقل دام بیش از هشت ساعت را متوقف کنند. به دلیل مخالفت آنها، هنوز اکثریت واجد شرایط لازم برای بخش حمل و نقل قانون جدید رفاه حیوانات اروپایی وجود ندارد. 

De acht landen (Portugal, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Spanje) vormen ongeveer 37 % van de EU-bevolking. Volgens de EU-stemregels is voor nieuwe wetten een meerderheid nodig van landen met samen meer dan 65 % van de bevolking vertegenwoordigen.

De EU-landen zijn al langer verdeeld over de export van levende dieren. Duitsland, momenteel een grote exporteur, heeft daarom zelf al besloten om diertransporten naar niet-EU-landen te beperken door per 1 juli 2023 veterinaire certificaten in te trekken. Andere landen zoals Nederland, Zweden, België en Denemarken, willen een EU-verbod. Zweden is dit half jaar EU-voorzitter. 

LNV-minister Piet Adema zegt in een Kamerbrief dat Nederland voorstander is van het beëindigen van de lange-afstandtransporten van levende dieren. Hij zal volgende week in een LNV-minister vergadering opnieuw pleiten voor een verschuiving naar meer (geslacht) vleesvervoer in plaats van (levend) veevervoer.

De acht EU-landen zeggen dat ze wel vinden dat de dierenwelzijnswet gemoderniseerd moet worden, maar ze vinden dat de veehandel niet mag worden ingeperkt. Zo willen ze de massale schapenexport  bij de Ramadan-periode naar het Midden-Oosten in stand houden.

Elke herziening moet rekening houden met “de noodzaak om het economische concurrentievermogen van landbouwbedrijven in de EU te waarborgen” en niet gericht zijn op het verbieden of beperken van bepaalde soorten transport, aldus de protestnota. Een EU-verbod zal importerende landen dwingen om ze van verder weg gelegen leveranciers te kopen.

Vorig jaar januari stemde het Europees Parlement in met beperking van de veetransporten, maar kwam niet tot een verbod. Het stemde wel voor het plaatsen van CCTV-camera’s op veewagens. Daar zijn de ministers het weer niet mee eens.

محبوب

لهستان برای جلوگیری از قاچاق انسان در مرز بلاروس حصاری می‌سازد

لهستان از روز سه شنبه شروع به ساخت حصار در امتداد مرز با بلاروس کرد تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند.

رئیس کشاورزی: کشاورزی EU نیز تحت تأثیر جنگ در اوکراین قرار گرفته است

یانوش وویچوفسکی، کمیسر کشاورزی اروپا، حذف روسیه از تجارت بین‌المللی را ضروری می‌داند. به عنوان تحریم علیه ...

EU حفاظت بهتر از نام محصولات جغرافیایی می خواهد

کمیسیون اروپا می‌خواهد به صنایع نقش و اختیارات خود را در کشف و پیگرد تقلبی و سوء استفاده از…

تیمرمنز: من در مورد همه چیز در مورد آب و هوا، از جمله کشاورزی هستم

فرانس تیمرمنز، کمیسر اروپا تاکید کرده است که به عنوان معاون رئیس جمهور و کمیسر آب و هوای کمیسیون اروپا، مسئولیت تمام جنبه های آب و هوایی اروپا از جمله...

دام های کوچکتر با یارانه EU برای بهبود رفاه حیوانات

کشورهایی که می خواهند دام های خود را کاهش دهند می توانند برای بهبود رفاه حیوانات برای یارانه EU درخواست دهند. در طرح های جدید زیست محیطی ...

فقط در

فرانسه پناهگاه صادرات گوساله ایرلندی در شربورگ را به حالت تعلیق درآورد

مقامات فرانسوی دو مرکز پذیرش گوساله‌های جوان در بندر شربورگ را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند. در نتیجه، ...

خشکسالی مداوم محصولات را در کشورهای EU تهدید می کند

بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، خشکسالی در ماه های اخیر بدترین خشکسالی در بیش از یک قرن اخیر است.

گزارش دیگری از EU در مورد مواد شیمیایی کمتر در کشاورزی

کمیسیون اروپا به زودی تحقیقات بیشتری را در مورد پیامدهای احتمالی کاهش استفاده از مواد شیمیایی در ...

شورای کشاورزی EU معاهده مرکوسور را مسدود نخواهد کرد

وزرای کشاورزی کشورهای EU اعلام کرده اند که مانع تصویب توافقنامه تجاری با کشورهای مرکوسور آمریکای جنوبی نخواهند شد. خوب...

صندوق بحران EU محدود به آسیب های ناشی از کمک های اوکراین است

کمیسیون اروپا پیشنهاد بازگشایی محدود صندوق بحران کشاورزی به مبلغ 450 میلیون یورو را به کشاورزان آسیب دیده از...