چهارشنبه 29 مارس 2023
خانه EUC Adema ابتدا می خواهد یک مطالعه EU در مورد عواقب دامداری صنعتی انجام دهد

Adema ابتدا می خواهد یک مطالعه EU در مورد عواقب دامداری صنعتی انجام دهد

Nederland staat in beginsel positief tegenover Europese plannen voor verdere beperking van de luchtverontreiniging door de veehouderij, maar vind dat eerst een gevolgen-onderzoek moet worden ingesteld.

Door uitbreiding van de Europese milieuwetten vallen straks meer varkens- en pluimveehouderijen onder de zogeheten Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

LNV-minister Piet Adema zegt in een recente Kamerbrief dat het criterium voor varkens- en pluimveehouderijen wordt verlaagd naar 300 fokzeugen, 500 vleesvarkens of andere varkens, 10.714 legkippen en 5.000 vleeskuikens of andere kippen.

Daarnaast wordt door de RIE-uitbreiding de rundveehouderij vanaf 150 dieren eraan toegevoegd en wordt ook het broeikasgas methaan voortaan meegeteld.

Zoals het er nu uitziet, heeft de huidige richtlijn betrekking op ongeveer 4% van de varkens- en pluimveehouderijen in de EU. De Europese Commissie wil dit uitbreiden. Daardoor gaat straks 13% van de grootste rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven er onder vallen, die samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de ammoniak- en 43% van de methaanemissies uit de veehouderijsector.

De EU-landen zullen er volgende week in Brussel opnieuw op hameren dat voor de desbetreffende agrarische bedrijven de administratie en boekhouding zo beperkt mogelijk blijft. Nederland vindt (net als verscheidene andere landen) dat eerst de gevolgen in beeld moeten worden gebracht voor de veebedrijven die straks onder de RIE gaan vallen.

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement is er veel verzet tegen de náám van de nieuwe RIE-regeling. Zij vinden dat de terminologie ‘industriele’ niet van toepassing is op dier- en veehouderij.

محبوب

EU پیشروی ترکیه علیه کردها را محکوم کرده و کمک تسلیحاتی را متوقف می کند

28 کشور EU موقتاً دیگر به ترکیه سلاح عرضه نمی کنند اما از اعمال تحریم تسلیحاتی کامل خودداری می کنند. همچنین ...

ماکرون مجری بازرگانی را به عنوان نماینده جدید EU فرانسه معرفی می کند

رئیس جمهور فرانسه ، امانوئل مکرون ، تیری برتون مدیر عامل 64 ساله از گروه ICT Atos را به عنوان نامزد پست منصوب کرد ...

جانسون نمی خواهد معامله صندوق های رای با Farage انجام شود. SNP دوباره خواهان همه پرسی است

رهبر حزب Brexit ، نایجل فاراژ ، به محافظه کاران انگلیس پیشنهاد ائتلافی در انتخابات آینده را داده است ، اما نخست وزیر بوریس جانسون اکنون ...

پشتیبانی بیشتر از کل کمیته EU نسبت به رئیس فون در لاین

پارلمان اروپا در استراسبورگ کمیسیون جدید اروپا را به رهبری رئیس کمیسیون اورسولا با اکثریت اکثریت غیر منتظره تصویب کرد ...

اعتراض پارلمان اروپا به سیاست ضد همجنسگرایان در روستاهای لهستان

پارلمان اروپا لهستان را به دلیل استقرار دهها gebieden بدون همجنس گرایان محکوم کرد. با یک قطعنامه پشتیبانی گسترده ، اروپا ...

فقط در

فرانسه پناهگاه صادرات گوساله ایرلندی در شربورگ را به حالت تعلیق درآورد

مقامات فرانسوی دو مرکز پذیرش گوساله‌های جوان در بندر شربورگ را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند. در نتیجه، ...

خشکسالی مداوم محصولات را در کشورهای EU تهدید می کند

بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، خشکسالی در ماه های اخیر بدترین خشکسالی در بیش از یک قرن اخیر است.

گزارش دیگری از EU در مورد مواد شیمیایی کمتر در کشاورزی

کمیسیون اروپا به زودی تحقیقات بیشتری را در مورد پیامدهای احتمالی کاهش استفاده از مواد شیمیایی در ...

شورای کشاورزی EU معاهده مرکوسور را مسدود نخواهد کرد

وزرای کشاورزی کشورهای EU اعلام کرده اند که مانع تصویب توافقنامه تجاری با کشورهای مرکوسور آمریکای جنوبی نخواهند شد. خوب...

صندوق بحران EU محدود به آسیب های ناشی از کمک های اوکراین است

کمیسیون اروپا پیشنهاد بازگشایی محدود صندوق بحران کشاورزی به مبلغ 450 میلیون یورو را به کشاورزان آسیب دیده از...