مخاطب

ایا شما نظر یا پیشنهادی دارید؟ یا اینکه دلیل دیگری وجود دارد که شما با هیئت تحریریه iede.news تماس می گیرید؟ ما می توانیم از طریق ایمیل به ما دسترسی پیدا کنیم. فرم زیر را پر کنید و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا پاسخی مناسب به شما ارائه دهیم.