چهارشنبه 8 فوریه 2023
خانه EP پارلمان اروپا روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد

پارلمان اروپا روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد

Het Europees Parlement heeft Rusland bestempeld als sponsor van terrorisme. Ook gaat de Europese Unie nog meer hulp verlenen aan Oekraïne, onder meer door het schenken van generatoren voor het opwekken van elektriciteit.

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is “deze resolutie allereerst een politieke uitspraak, een politiek signaal tegen Poetin, en een steun in  de rug voor de Russische oppositie. Daarnaast spreekt de resolutie zich ook uit tegen verdere Russische deelname aan de VN Veiligheidsraad.”

Hoewel de EU hier op dit moment nog geen juridisch instrument voor heeft, is de mede door hem ingediende resolutie volgens Van Dalen toch erg belangrijk: “We roepen de Europese Commissie op om, net als de Verenigde Staten, een juridisch instrument te ontwikkelen waarmee ook staten als terroristische organisatie kunnen worden aangemerkt. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de export van wapens en financiële betrekkingen.”

Daarnaast wordt opgeroepen om binnen het Russische regime een aantal afzonderlijke organisaties, zoals de Wagner huurlingengroep op de reeds bestaande terrorismelijst te plaatsen. 

Daarnaast hebben het Europees parlement en de 200 grootste EU-steden het plan ‘generatoren van de hoop’ gelanceerd. Daarin worden Europese steden opgeroepen generatoren te schenken aan Oekraïense steden. 

Als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de voortdurende aanvallen op kritieke civiele infrastructuur is meer dan de helft van het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne beschadigd of vernietigd, waardoor miljoenen Oekraïners zonder elektriciteit zitten.

Deze generatoren zullen helpen om essentiële voorzieningen in het land draaiende te houden, door energie te leveren aan ziekenhuizen, scholen, watervoorzieningsfaciliteiten, opvangcentra, schuilplaatsen, zendmasten en meer, zo zei EP-voorzitter Roberta Metsola

Eerder dit jaar heeft het Europarlement al de weg vrijgemaakt voor de inrichting van  ‘solidariteitscorridors’. Dat  plan behelst om de Oekraïense graanexport af te wikkelen via routes over land naar havens in Polen en de Oostzeelanden, in plaats van via de door de Russen bedreigde scheepvaartroutes over de Zwarte Zee.

محبوب

یک سوم لهستان اکنون به تب خوکی آفریقایی آلوده است

تعداد ثبت های رسمی تب خوکی آفریقایی در مزارع لهستان طی چند روز منفجر شده است و با یک ضربه از ...

فعالان MH17 هلندی تحت هدایت سرویس جاسوسی روسیه

مجموعه تحقیقاتی مستقل انگلیس و هلند Bellingcat می گوید که سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه GROe به طور فعالانه به سایت های اینترنتی و روزنامه نگاران هلندی مواد تبلیغاتی در ...

توافق تجاری انگلیس و اروپا پس از Brexit تلاش می کند صادرات را نجات دهد

به نظر می رسد دولت انگلیس و کمیسیون اروپا پس از ماه ها تصمیم گیری در این زمینه به سرعت موفق خواهند شد ...

شکستگی و اختلاف در سازمان چتر کشاورزان رادیکال آلمان LsV

شکافی در سازمان چتر کشاورزی "رادیکال" آلمان رخ داده است Schafft Schakelung (LsV). در چهار ایالت فدرال ، شر ...

انگلیسی ها از EU درخواست به تعویق انداختن "جنگ سوسیس" در ایرلند شمالی را دارند

انگلیس از اتحادیه اروپا در "جنگ سوسیس و کالباس" خواسته است تا سه ماه دیگر برای کنترل گمرک بر واردات یخچال ...

فقط در

EU به رفاه حیوانات و ممنوعیت حمل و نقل از راه دور پایبند است

علی‌رغم اعتراض‌های ده‌ها کشور EU، استلا کیریاکیدس، کمیسر EU به پیشنهاد خود برای گسترش و نوسازی سیاست‌های رفاه حیوانات در اروپا پایبند است.

صندوق بحران EU برای کشاورزان فریب خورده در کشورهای همسایه اوکراین باز است

شش کشور اروپای شرقی EU مجدداً از کمیسیون اروپا برای حمایت در برابر انحرافات بازار ناشی از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین درخواست کرده اند. منقضی می شود...

هلند هنوز از قانون EU علیه آلودگی هوای دامداری حمایت نمی کند

در اصل، هلند در مورد پیشنهاد اروپا برای محدود کردن آلودگی زیست محیطی ناشی از دامداری مثبت است. هلند نیز معتقد است که انتشار...

بقایای گلایفوسیت نه تنها در مناطق روستایی کشف شده است

تحقیقات پزشکی در خانواده های ایرلندی نشان داده است که از هر چهار نفر یک نفر در بدن خود باقیمانده علف کش گلایفوسیت دارد. ...

بروکسل کشورهای EU را به دلیل رویکرد سهل‌انگیز نسبت به آلودگی محیط‌زیست به جریمه تهدید می‌کند

کمیسیون اروپا تهدید می کند که شش کشور EU را به بالاترین دادگاه EU خواهد برد زیرا آنها به اندازه کافی در مورد آلودگی خاک و هوا اقدام نمی کنند.