دوشنبه 6 فوریه 2023
خانه EUC هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور EU تلاش می کنند محدودیت های حمل و نقل دام را متوقف کنند

هشت کشور صادرکننده دام EU در تلاش هستند تا ممنوعیت حمل و نقل دام بیش از هشت ساعت را متوقف کنند. به دلیل مخالفت آنها، هنوز اکثریت واجد شرایط لازم برای بخش حمل و نقل قانون جدید رفاه حیوانات اروپایی وجود ندارد. 

De acht landen (Portugal, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Spanje) vormen ongeveer 37 % van de EU-bevolking. Volgens de EU-stemregels is voor nieuwe wetten een meerderheid nodig van landen met samen meer dan 65 % van de bevolking vertegenwoordigen.

De EU-landen zijn al langer verdeeld over de export van levende dieren. Duitsland, momenteel een grote exporteur, heeft daarom zelf al besloten om diertransporten naar niet-EU-landen te beperken door per 1 juli 2023 veterinaire certificaten in te trekken. Andere landen zoals Nederland, Zweden, België en Denemarken, willen een EU-verbod. Zweden is dit half jaar EU-voorzitter. 

LNV-minister Piet Adema zegt in een Kamerbrief dat Nederland voorstander is van het beëindigen van de lange-afstandtransporten van levende dieren. Hij zal volgende week in een LNV-minister vergadering opnieuw pleiten voor een verschuiving naar meer (geslacht) vleesvervoer in plaats van (levend) veevervoer.

De acht EU-landen zeggen dat ze wel vinden dat de dierenwelzijnswet gemoderniseerd moet worden, maar ze vinden dat de veehandel niet mag worden ingeperkt. Zo willen ze de massale schapenexport  bij de Ramadan-periode naar het Midden-Oosten in stand houden.

Elke herziening moet rekening houden met “de noodzaak om het economische concurrentievermogen van landbouwbedrijven in de EU te waarborgen” en niet gericht zijn op het verbieden of beperken van bepaalde soorten transport, aldus de protestnota. Een EU-verbod zal importerende landen dwingen om ze van verder weg gelegen leveranciers te kopen.

Vorig jaar januari stemde het Europees Parlement in met beperking van de veetransporten, maar kwam niet tot een verbod. Het stemde wel voor het plaatsen van CCTV-camera’s op veewagens. Daar zijn de ministers het weer niet mee eens.

محبوب

ایالات متحده هم اکنون آخرین نیروهای خود را از جبهه ترکیه در سوریه خارج می کند

ایالات متحده تمام پرسنل نظامی باقی مانده آمریکایی را از شمال سوریه خارج می کند. رئیس جمهور ترامپ دستور داده است که ....

EP: نقض وعده اروپا به "خطای استراتژیک" کشورهای بالکان

محاصره هلند ، فرانسه و دانمارک در برابر مذاکرات الحاق با مقدونیه شمالی و آلبانی "خطای استراتژیک" است. بلافاصله...

به تعویق انداختن زمان به تعویق انداختن در Berlaymont: EU اکنون منتظر نامزدی از رومانیایی ها و انگلیسی ها است

آخر این هفته ، کمیسیون جدید اروپا تحت رهبری رئیس جمهور جدید اورسولا فون در لاین باید کار می کرد ...

EU هلند را با روند تأمین سیستم بازنشستگی تهدید می کند

هلند باید به سرعت درمورد مقرراتی که دریافت مستمری خود در خارج از کشور را برای شهروندان دشوار می کند ، اقدام کند ...

دادگاه EU: اسپانیا باید انتخاب اروپولیست های کاتالان را به رسمیت بشناسد

دیوان عدالت اروپا حکم داد که رهبر سیاسی کاتالان ، اوریول جونکوئرا که در مادرید زندانی است ، مصونیت پارلمانی دارد ...

فقط در

EU به رفاه حیوانات و ممنوعیت حمل و نقل از راه دور پایبند است

علی‌رغم اعتراض‌های ده‌ها کشور EU، استلا کیریاکیدس، کمیسر EU به پیشنهاد خود برای گسترش و نوسازی سیاست‌های رفاه حیوانات در اروپا پایبند است.

صندوق بحران EU برای کشاورزان فریب خورده در کشورهای همسایه اوکراین باز است

شش کشور اروپای شرقی EU مجدداً از کمیسیون اروپا برای حمایت در برابر انحرافات بازار ناشی از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین درخواست کرده اند. منقضی می شود...

هلند هنوز از قانون EU علیه آلودگی هوای دامداری حمایت نمی کند

در اصل، هلند در مورد پیشنهاد اروپا برای محدود کردن آلودگی زیست محیطی ناشی از دامداری مثبت است. هلند نیز معتقد است که انتشار...

بقایای گلایفوسیت نه تنها در مناطق روستایی کشف شده است

تحقیقات پزشکی در خانواده های ایرلندی نشان داده است که از هر چهار نفر یک نفر در بدن خود باقیمانده علف کش گلایفوسیت دارد. ...

بروکسل کشورهای EU را به دلیل رویکرد سهل‌انگیز نسبت به آلودگی محیط‌زیست به جریمه تهدید می‌کند

کمیسیون اروپا تهدید می کند که شش کشور EU را به بالاترین دادگاه EU خواهد برد زیرا آنها به اندازه کافی در مورد آلودگی خاک و هوا اقدام نمی کنند.