شنبه 10 دسامبر 2022
خانه EP Europarlement wil strengere beveiliging van 'kritieke EU-infrastructuur'

پارلمان اروپا خواهان امنیت شدیدتر «زیرساخت حیاتی EU» است

پارلمان اروپا قانون جدیدی را تصویب کرده است که از «زیرساخت حیاتی EU» در برابر حملات تروریستی بهتر محافظت می کند. این به دفاع از انرژی، حمل و نقل، آب آشامیدنی و فاضلاب، بانکداری و خدمات دیجیتال و موارد دیگر مربوط می شود. 

Mochten er incidenten of verstoringen zijn door bijvoorbeeld (potentiële) aanvallers of terroristen, dan moeten dienstverleners hun nationale overheid daarvan op de hoogte brengen. Op hun beurt moeten de autoriteiten dan het publiek informeren over wat er gaande is, zodat het algemeen belang gediend is. 

In de nieuwe wet staat ook een definitie over kritieke infrastructuur. Daarnaast voorziet de wet in minimumvoorschriften voor de beoordeling van risico’s en voor de vaststelling van de nationale veerkrachtstrategieën. 

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) is blij met de nieuwe wetgeving. ‘We hebben gezien hoe kwetsbaar onze energie- en data-infrastructuur kunnen zijn. Terwijl wij hier op Europees niveau bezig zijn met deze wetgeving, zetten lidstaten de achterdeur naar buitenlandse invloed wagenwijd open.’ 

Berendsen wijst er op dat zeker 22 Europese havens in zee zijn gegaan met Chinese investeerders. ‘Ze geven belangrijke controlepunten in onze transport-keten in handen van buitenlandse mogendheden. Er is een Europese havenstrategie nodig.’  

Ook VVD-Europarlementariër Bart Groothuis wijst de vinger naar China, maar ook naar Rusland en Iran. Die landen zijn erop uit de EU te dwarsbomen, aldus de politicus. ‘We denken misschien dat we in vrede leven met de wereld, maar zij creëren een conflict tegen ons.’ 

Al sinds 2004 maakt het Europarlement regels en richtlijnen voor het beschermen van de kritieke infrastructuur tegen bijvoorbeeld terroristen. In de laatste versie kwamen alleen de sectoren ‘energie’ en ‘vervoer’ aan bod. In 2018 riep het Europees Parlement op tot een herziening van de richtlijn. Eerder dit jaar nam het Europarlement een richtlijn aan over cyberbeveiliging.

محبوب

آیا فرانسه و هلند هنوز آلبانی را در خارج از EU نگه می دارند؟

هفته آینده ، اتحادیه اروپا (EU) با یک انتخاب مهم استراتژیک برای رسمی کردن پذیرش مقدونیه شمالی و آلبانی روبرو است ...

مجلس عوام انگلیس از جانسون خواستار تعویق جدید Brexit در EU شده است

نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، دوباره خواستار تعویق اتحادیه اروپا برای خروج انگلیس از EU شد ، پس از ...

کلوپ های محیطی: سهمیه ماهیگیری EU هنوز خیلی زیاد است و به اندازه کافی پایدار نیست

با وجود هشدارها و مطالعات علمی متعدد ، کشورهای EU هنوز ماهی های زیادی را از دریای شمال صید می کنند. به خصوص انگلیس ، ...

پارلمان اروپا مأموریت خود را برای فساد و قتل در مالت می فرستد

پارلمان اروپا مأموریت حقیقت یابی خود را برای بررسی وضعیت حاکمیت قانون در کشور EU به مالت می فرستد. برای این منظور ...

پارلمان اروپا خواهان سم کمتری در گرده افشان است. کشاورزان از برداشت محصول ترس دارند

پارلمان اروپا اقدامات جدید و گسترده تری را برای محافظت بهتر از زنبورها و سایر گرده افشان ها می خواهد. اعضای پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا می خواهند ...

فقط در

هلند با پشتیبانی EU برای تعمیرات شبکه برق در اوکراین کمک می کند

هلند در ماه های زمستانی آینده از اوکراین با موادی برای تعمیر تاسیسات مهم انرژی حمایت خواهد کرد. این یک محموله از ...

وویچیچوسکی: صادرات اوکراین منجر به اختلال در بازار کشورهای همسایه می شود

یانوش وویچوسکی، کمیسر کشاورزی روز چهارشنبه گفت، اتحادیه اروپا باید توافقنامه تجارت آزاد خود با اوکراین را بازبینی کند و در صورت لزوم، تعرفه واردات برخی از محصولات کشاورزی را مجدداً اعمال کند.

موافقتنامه در EU در مورد محدودیت در واردات از مناطق جنگل زداییieden

وزرای محیط زیست 27 کشور عضو EU و کمیته محیط زیست پارلمان اروپا به توافقی سیاسی در مورد محدودیت محصولات دست یافتند.

هلند نمی خواهد وضعیت حفاظت شده گرگ ها را کاهش دهد

هلند از پیشنهادهایی برای کاهش وضعیت حفاظت شده گرگ به رده پایین تر در کنوانسیون بین المللی برن حمایت نخواهد کرد.

استراتژی تجاری جدید آلمان: CETA اکنون با کانادا نیز به تصویب رسیده است

پس از پنج سال تردید و بحث، بوندستاگ آلمان توافقنامه تجارت ترانس آتلانتیک Ceta با کانادا را تصویب کرد. منتقدان می گویند این توافق باعث ایجاد…