شنبه 10 دسامبر 2022
خانه EP پارلمان اروپا روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد

پارلمان اروپا روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد

Het Europees Parlement heeft Rusland bestempeld als sponsor van terrorisme. Ook gaat de Europese Unie nog meer hulp verlenen aan Oekraïne, onder meer door het schenken van generatoren voor het opwekken van elektriciteit.

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is “deze resolutie allereerst een politieke uitspraak, een politiek signaal tegen Poetin, en een steun in  de rug voor de Russische oppositie. Daarnaast spreekt de resolutie zich ook uit tegen verdere Russische deelname aan de VN Veiligheidsraad.”

Hoewel de EU hier op dit moment nog geen juridisch instrument voor heeft, is de mede door hem ingediende resolutie volgens Van Dalen toch erg belangrijk: “We roepen de Europese Commissie op om, net als de Verenigde Staten, een juridisch instrument te ontwikkelen waarmee ook staten als terroristische organisatie kunnen worden aangemerkt. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de export van wapens en financiële betrekkingen.”

Daarnaast wordt opgeroepen om binnen het Russische regime een aantal afzonderlijke organisaties, zoals de Wagner huurlingengroep op de reeds bestaande terrorismelijst te plaatsen. 

Daarnaast hebben het Europees parlement en de 200 grootste EU-steden het plan ‘generatoren van de hoop’ gelanceerd. Daarin worden Europese steden opgeroepen generatoren te schenken aan Oekraïense steden. 

Als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de voortdurende aanvallen op kritieke civiele infrastructuur is meer dan de helft van het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne beschadigd of vernietigd, waardoor miljoenen Oekraïners zonder elektriciteit zitten.

Deze generatoren zullen helpen om essentiële voorzieningen in het land draaiende te houden, door energie te leveren aan ziekenhuizen, scholen, watervoorzieningsfaciliteiten, opvangcentra, schuilplaatsen, zendmasten en meer, zo zei EP-voorzitter Roberta Metsola

Eerder dit jaar heeft het Europarlement al de weg vrijgemaakt voor de inrichting van  ‘solidariteitscorridors’. Dat  plan behelst om de Oekraïense graanexport af te wikkelen via routes over land naar havens in Polen en de Oostzeelanden, in plaats van via de door de Russen bedreigde scheepvaartroutes over de Zwarte Zee.

محبوب

ارزش گاوهای شیری اسپانیایی به عنوان گوشت بیشتر از تولید شیر است

در حال حاضر برای کشاورزان لبنیات اسپانیایی فروش دام های خود برای گوشت سودآورتر از فروش دام های خود به عنوان گوشت است، با هزینه های سرسام آور آن.

کشورهای EU موظف به صرفه جویی در انرژی هستند. حداقل پنج درصد

وزرای انرژی معتقدند که باید ده درصد انرژی کمتری در کشورهای EU مصرف شود: پنج درصد اجباری و دیگری...

بروکسل در مورد برنامه ریزی برای سیاست کودهای اروپایی همه جانبه تردید دارد

کمیسیون اروپا در حال نهایی کردن اعلامیه در مورد کود گران قیمت است. بر اساس نسخه های مفهومی فاش شده، بروکسل در راه است...

دادخواست هلندی در EU-Hof علیه ممنوعیت ماهیگیری نبض

هلند برای اعتراض به ممنوعیت ماهیگیری نبض به دیوان عدالت اروپا می رود. به گفته وزیر شووتن (LNV) ، ...

اسپانیا دوباره از بلژیک درخواست استرداد یک سیاستمدار کاتالان را می کند

کارلس پوژدمونت ، رئیس جمهور سابق منطقه ای کاتالان ، به مقامات قضایی بلژیک در بروکسل گزارش داده است. دادگاه عالی اسپانیا روز دوشنبه دوباره ...

فقط در

هلند با پشتیبانی EU برای تعمیرات شبکه برق در اوکراین کمک می کند

هلند در ماه های زمستانی آینده از اوکراین با موادی برای تعمیر تاسیسات مهم انرژی حمایت خواهد کرد. این یک محموله از ...

وویچیچوسکی: صادرات اوکراین منجر به اختلال در بازار کشورهای همسایه می شود

یانوش وویچوسکی، کمیسر کشاورزی روز چهارشنبه گفت، اتحادیه اروپا باید توافقنامه تجارت آزاد خود با اوکراین را بازبینی کند و در صورت لزوم، تعرفه واردات برخی از محصولات کشاورزی را مجدداً اعمال کند.

موافقتنامه در EU در مورد محدودیت در واردات از مناطق جنگل زداییieden

وزرای محیط زیست 27 کشور عضو EU و کمیته محیط زیست پارلمان اروپا به توافقی سیاسی در مورد محدودیت محصولات دست یافتند.

هلند نمی خواهد وضعیت حفاظت شده گرگ ها را کاهش دهد

هلند از پیشنهادهایی برای کاهش وضعیت حفاظت شده گرگ به رده پایین تر در کنوانسیون بین المللی برن حمایت نخواهد کرد.

استراتژی تجاری جدید آلمان: CETA اکنون با کانادا نیز به تصویب رسیده است

پس از پنج سال تردید و بحث، بوندستاگ آلمان توافقنامه تجارت ترانس آتلانتیک Ceta با کانادا را تصویب کرد. منتقدان می گویند این توافق باعث ایجاد…