دوشنبه 6 فوریه 2023
خانه کمیسیون اروپایی هلند در حال حاضر مجبور است از مقررات زیست محیطی سختگیرانه تری EU پیروی کند

هلند در حال حاضر مجبور است از مقررات زیست محیطی سختگیرانه تری EU پیروی کند

Nederland moet op last van de Europese Commissie al dit jaar het uitrijden van mest verminderen en grotere delen van het oppervlaktewater als nitraat-vervuild aanmerken.

LNV-minister Piet Adema had eind vorig jaar de Tweede Kamer laten weten dat hij 2023 als overgangsjaar zou beschouwen, maar Nederland is door Brussel op de vingers getikt en dient zich aan de EU-regels te houden.

Het gaat om de gevolgen twee gescheiden milieukwesties: de nieuwe Europese Green Deal en voedselstrategie van-boer-tot-bord, in combinatie met de aanscherping van de kaderrichtlijn voor de waterkwaliteit. Dat nieuwe GLB-landbouwbeleid is pas eind vorig jaar vastgesteld waardoor boeren in Nederland lange tijd maar moesten afwachten wat nu wel of niet mag. 

Daarnaast had Brussel vorig jaar al aan Nederland laten weten dat het niet langer gebruik mag maken van de uitzonderingsregeling (derogatie) voor nitraatbelasting (lees; watervervuiling door mest uitrijden op weilanden). Zo mogen ze voortaan niet langer bemesten langs de randen van sloten en watergangen.

Nederland moet al dit jaar nitraatvervuiling verminderen, en niet pas vanaf volgend jaar. Dat is vooral een signaal dat verbetering van de waterkwaliteit meer prioriteit moet krijgen in Nederland. Volgens Brussel heeft Nederland de regels te soepel geïnterpreteerd. Adema spreekt van een ‘inschattingsfout’.

De aanwijzing betreft vooral weilanden en wateren in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Daarmee is dan 42 procent van het Nederlandse landbouwareaal aangewezen als verontreinigd gebied.

Minister Adema had de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om advies over deze aanwijzing. Hij kiest voor aanwijzing op waterschapsniveau omdat het op dit moment nog niet mogelijk op kleinere schaal waterlichamen af te bakenen.

محبوب

پوگدمونت 'شورشی' کاتالان دیگر اجازه ورود به ساختمانهای پارلمان اروپا را ندارد

رئیس جمهور سابق دولت کاتالونیا ، کارلس پوژدمونت ، دیگر اجازه ورود به ساختمانهای پارلمان اروپا را ندارد پس از ...

مجلس عوام انگلیس به خداحافظی با EU رأی مثبت می دهد ، اما تاریخی را تعیین نمی کند

پارلمان انگلیس توافق نامه ای را که نخست وزیر بوریس جانسون در اوایل ماه جاری در بروکسل با سران دولت EU انجام داد ، تصویب کرد ...

Geschiedenis-TV درباره اختراعات بوریس جانسون به عنوان خبرنگار EU

پخش کننده عمومی هلندی NTR عصر چهارشنبه یک برنامه تلویزیونی درباره دروغ ها ، جعل ها و گزارش های خیالی خبرنگار وقت انگلیس بوریس پخش خواهد کرد ...

رئیس جمهور رومانی اکنون دوباره انتخاب شد. روش روشنی برای بازیابی دوره pro-EU

رئیس جمهور کلاوس ایوهانیس رومانی روز یکشنبه به راحتی برای یک دوره جدید دوباره انتخاب شد. او سوسیالیست خود را کتک زد ...

آنها می گویند شورای صلح لیبی: iedereen پشتیبانی نظامی را متوقف می کند

شرکت کنندگان در شورای صلح لیبی در برلین روز یکشنبه در مورد پیروی از تحریم طولانی مدت تسلیحات سازمان ملل توافق کردند ، ...

فقط در

EU به رفاه حیوانات و ممنوعیت حمل و نقل از راه دور پایبند است

علی‌رغم اعتراض‌های ده‌ها کشور EU، استلا کیریاکیدس، کمیسر EU به پیشنهاد خود برای گسترش و نوسازی سیاست‌های رفاه حیوانات در اروپا پایبند است.

صندوق بحران EU برای کشاورزان فریب خورده در کشورهای همسایه اوکراین باز است

شش کشور اروپای شرقی EU مجدداً از کمیسیون اروپا برای حمایت در برابر انحرافات بازار ناشی از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین درخواست کرده اند. منقضی می شود...

هلند هنوز از قانون EU علیه آلودگی هوای دامداری حمایت نمی کند

در اصل، هلند در مورد پیشنهاد اروپا برای محدود کردن آلودگی زیست محیطی ناشی از دامداری مثبت است. هلند نیز معتقد است که انتشار...

بقایای گلایفوسیت نه تنها در مناطق روستایی کشف شده است

تحقیقات پزشکی در خانواده های ایرلندی نشان داده است که از هر چهار نفر یک نفر در بدن خود باقیمانده علف کش گلایفوسیت دارد. ...

بروکسل کشورهای EU را به دلیل رویکرد سهل‌انگیز نسبت به آلودگی محیط‌زیست به جریمه تهدید می‌کند

کمیسیون اروپا تهدید می کند که شش کشور EU را به بالاترین دادگاه EU خواهد برد زیرا آنها به اندازه کافی در مورد آلودگی خاک و هوا اقدام نمی کنند.