جمعه 5 مارس 2021
خانه ECB EU-Klimaataanpak: ook belasting op vervuiling scheep- en luchtvaart

EU-Klimaataanpak: ook belasting op vervuiling scheep- en luchtvaart

De ministers van Financiën van de EU-landen hebben de Europese Commissie gevraagd de Europese wetten over energiebelasting aan de huidige tijd aan te passen. Daarmee kunnen brandstofgebruik en uitlaatgassen van de scheepvaart en cruiseschepen ook worden belast.

De bijna twintig jaar oude richtlijn houdt geen rekening met de nieuwe EU-klimaatdoelen, moderne technologieën en bio- en andere alternatieve brandstoffen. Tot nu toe zijn de lucht- en scheepvaart nog vrijgesteld van belastingen.

Volgens de Nederlandse minister Wopke Hoekstra zouden zulke vrijstellingen geen deel meer mogen uitmaken van de toekomst. Op initiatief van Nederland riepen negen EU-landen vorige maand de commissie al op een wetsvoorstel te maken voor een Europese vliegbelasting.

De EU streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten de juridische kaders en de gevolgen voor de burgers en de overheidsinkomsten worden onderzocht en vastgelegd. In juni hadden de Europese regeringsleiders opdracht gegeven daar snel werk van te maken.

De ministers van Financiën hebben ook besloten dat de EU cryptogeld nog niet toelaat als betalingswijze, totdat de risico’s, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt. De EU-ministers erkennen dat “stablecoins” mogelijkheden bieden voor goedkope en snelle, vooral grensoverschrijdende, betalingen.

Maar volgens de ministers zijn er risico’s met cryptogeld voor consumenten en beleggers en voor de financiële en monetaire stabiliteit. Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme.

Zonder de libra-munt van de Amerikaanse techgigant Facebook bij name te noemen, zegt de verklaring van de ministers dat sommige recente, mondiale projecten onvoldoende informatie hebben verstrekt over de wijze waarop zij precies die risico’s denken te beheren.

محبوب

EU هنگام معرفی 5G از حملات سایبری بیشتر هشدار می دهد

در تجزیه و تحلیل خطر ، اتحادیه اروپا نسبت به افزایش تعداد حملات سایبری هشدار داده است. این عمدتا مربوط به حملات با ...

کمی آلودگی هوا در اروپا

کیفیت هوا در اروپا در حال بهبود است ، اما هوای آلوده هنوز آسیب های زیادی به اقتصاد وارد می کند و ...

ASML مجاز به تهیه تجهیزات با تکنولوژی بالا به چین و هواوی نیست

سازنده دستگاه تراشه هلندی ASML به طور موقت مجاز به تحویل پیشرفته ترین ماشین های خود به چین نیست. قبلاً مجوز استفاده از مهندسی راهبردی داده شده است ...

هشدار سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت کشورهای جنوب شرقی اروپا

یک مطالعه سازمان ملل متحد می گوید که کشورهای جنوب شرقی اروپا با کاهش چشمگیر جمعیت روبرو هستند ...

EU در جبهه جدیدی در لیبی اکنون نیز بین روسیه و ترک بسیار خراب است

نیروهای خلیفه حفتر رهبر نظامی لیبی به لطف حمایت نظامی از سوی ...

فقط در

در بلژیک نیز دادگاه ساخت و ساز در کشاورزی را به دلیل بارش نیتروژن متوقف کرده است

در پارلمان فلاندی آنتورپ و کشاورزی بلژیک ، بحثهای زیادی در مورد مشکل نیتروژن آغاز شده است. بعد از قبلی ...

مالیات گوشت آلمان مسئله این نیست که چگونه باشد ، اما چگونه و چه زمانی.

جولیا کلوکنر ، وزیر LNV آلمان (CDU) سه پیشنهاد مالی برای تبدیل چند میلیاردی دامداری آلمان را ارائه داده است. که می تواند توسط ...

تولید گله و شیر در اکثر کشورهای EU کمی کمتر است

در بیشتر کشورهای EU ، تعداد گاوها در دامداری ها بیش از یک و نیم درصد کاهش یافته است. اطلاعات جدید یورواستات نشان می دهد که ...

آلمانی ها غذای ارگانیک بسیار بیشتری می خورند. فرصت برای صادرات هلند

سال گذشته ، آلمانی ها تقریباً یک چهارم غذای ارگانیک بیشتری خوردند و غذای ارگانیک به ارزش نزدیک به 15 میلیارد یورو خریداری کردند. خود آلمان ...

کشتی حمل و نقل دام به اسپانیا بازگشت صدها گاو بیمار را کشت

بیش از 850 گاو بالقوه آلوده به زبان آبی که به مدت دو ماه در یک کشتی در دریای مدیترانه بوده اند ...