جمعه 14 می 2021
خانه EU لهستان با اخراج قضات در یک دوره برخورد با EU ادامه می یابد

لهستان با اخراج قضات در یک دوره برخورد با EU ادامه می یابد

Het Poolse parlement heeft een nieuwe stap gezet naar een politiek-juridische confrontatie met de Europese Unie. Het conservatief-nationalistische parlement in Warschau nam de omstreden wet aan waardoor rechters kunnen worden ontslagen als ze kritiek hebben op juridische hervormingen van de regering. De wet was ingediend door de conservatieve regeringspartij PiS, die een absolute meerderheid heeft.

Rechters mogen in de nieuwe wet ook de aanstelling van nieuwe rechters niet bekritiseren of zich uitspreken over politieke zaken. Het wetsvoorstel veroorzaakte de nodige onrust, niet alleen in Polen maar ook in de Europese Commissie en in het Europees Parlement. Ook op andere beleidsterreinen wijst de PiS-regering veel Europese liberale tendensen af. In reactie daarop dreigt de EU met inhouding van EU-subsidies.

Het Poolse hooggerechtshof waarschuwde eerder deze week voor de gevolgen van de wet, die mogelijk een breuk met de EU veroorzaakt. Volgens het hooggerechtshof is die vooral bedoeld om president Andrzej Duda de vrijheid te geven om in mei 2020 een nieuwe voorzitter van het hof te kiezen. Met de nieuwe wet kunnen andere leden geen bezwaar maken tegen de aanstelling door Duda, die wordt gezien als bondgenoot van de PiS.

Pro-Europese burgemeesters van de hoofdsteden van Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië hebben hierover een samenwerkingsverband gesloten. Ze willen samen aansturen op meer rechtstreekse EU-financiering voor hun lokale projecten en zo hun eigen regeringen passeren.

De burgemeesters van Boedapest, Warschau, Bratislava en Praag noemen hun overeenkomst een “pact van vrije steden”. Ze willen zich inzetten voor “het beschermen en promoten van gezamenlijke waarden als vrijheid, menselijke waardigheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid, tolerantie en culturele diversiteit”.

De conservatieve en eurosceptische regeringen van met name Polen en Hongarije hebben een gespannen relatie met de Europese Unie. Brussel verwijt de landen de rechtsstaat te ondermijnen. De vier burgemeesters kiezen nadrukkelijk voor een andere koers.

محبوب

هلند کمک تسلیحاتی به ترکیه را متوقف می کند. همچنین درخواست ممنوعیت EU را دارد

تا زمانی که عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه ادامه داشته باشد ، هلند دیگر اجازه صادرات اسلحه به ترکیه را نخواهد داد. هلند تحویل داده است ...

هلند: شل باید سکوهای نفتی قدیمی را از دریای شمال خارج کند

هلند معتقد است که انگلستان نباید به Shell مجوز ترک سه سکو حفاری قدیمی در دریای شمال را بدهد ....

هلندی ها درمورد میزان پرداخت EU همچنان با یکدیگر اختلاف دارند

کمیسیون اروپا می خواهد بودجه چند ساله آینده (2021-2021) به 1.11 درصد از درآمد مشترک اروپا (ناخالص داخلی ...

هنوز رویکرد EU برای مالیات برای شرکت های چند ملیتی وجود ندارد

کشورهای EU در روز پنجشنبه دوباره نتوانستند در مورد بخشنامه ای که نیاز به بازرسی شرکت های چند ملیتی است به توافق برسند ...

کاتالان ها هنوز هم می توانند صندلی های خود را در پارلمان اروپا بر عهده بگیرند

کارلس پوژدمونت ، رهبر جدایی طلب کاتالان و نخست وزیر سابق و تونی کمین وزیر سابق وی مجاز به تصدی کرسی خود در پارلمان اروپا هستند ...

فقط در

رفاه حیوانات جدید انگلیس: قفس کمتر و ممنوعیت حمل و نقل دام

انگلیس صادرات حیوانات زنده را برای پرواربندی و ذبح به عنوان بخشی از قانون جدید حمایت از حیوانات ممنوع می کند. انگلیس ...

سال گذشته در کشورهای EU به دلیل تاج - به طور موقت - آلودگی هوا کمتر

سال گذشته ، آلودگی هوای CO2 در تمام کشورهای اتحادیه اروپا کاهش یافت. یورواستات محاسبه کرد که انتشار گازهای حاصل از احتراق ...

ایالت نیدرزاکسن (آلمان) حمل و نقل دام به مراکش را ممنوع می کند

در آلمان ، حمل چند صد گوساله دام به مراکش به بخشی از درگیری های سیاسی در مورد یک ...

EU مجدداً درمورد توافقنامه صادرات و تجارت با هند صحبت خواهد كرد

اتحادیه اروپا و هند قرار است درباره یک توافق مهم تجاری دوباره مذاکره کنند. این همان چیزی است که نارندرا مودی رئیس جمهور هند و ...

سوپرمارکت های اروپایی برزیل را با تحریم جنگل های بارانی تهدید می کنند

اگر این کشور به قطع جنگل های جنگل ادامه دهد ، ده ها شبکه بزرگ سوپرمارکت اروپایی تهدید به تحریم محصولات برزیل می کنند ...