پنجشنبه یکشنبه 15 آوریل 2021
خانه بین المللی کشاورزان ایرلندی: تولید و حجم بیشتر اما درآمد به سختی بیشتر

کشاورزان ایرلندی: تولید و حجم بیشتر اما درآمد به سختی بیشتر

De agrarische sector in Ierland heeft over het jaar 2019 in alle bedrijfstakken ruim meer geproduceerd, maar heeft door gestegen kosten amper meer verdiend.

De definitieve schatting van het operationele overschot in de landbouw van het Ierse Centraal Bureau voor de Statistiek (CSO) laat een stijging zien van € 110,7 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 3,8%. De landbouwprijzen zijn in dezelfde periode echter gedaald.

Het totale productievolume steeg van 2,94 miljard euro in 2018 tot 3,055 miljard euro. Deze stijging is in lijn met eerdere voorspellingen in de Ierse landbouw, zo meldt de Ierse krant Agriland.

Uit een analyse van de resultaten bleek dat, ondanks een toename van 3,6% van het volume van de geproduceerde goederen, dalende prijzen ertoe leidden dat de waarde van de goederenproductie tegen producentenprijzen met € 258 miljoen (-3,1%) daalde van € 8,22 miljard in 2018 tot € 7,96 miljard in 2019.

Terwijl het volume van door Ierse boeren geproduceerde gewassen met 7,8% steeg, zorgden lagere prijzen ervoor dat de waarde van gewassen daalde met 228,9 miljoen € (-10,8%), van 2,13 miljard € tot 1,8 miljard €. De belangrijkste gewassen die aan deze productiedaling bijdroegen, waren voedergewassen die door dalende prijzen in waarde daalden met € 276,3 miljoen (-20,6%)

Ondanks dat het volume van de melkproductie met 5,1% toenam, zorgden lagere prijzen ervoor dat de waarde van melk met slechts € 45,2 miljoen (+ 1,8%) steeg van € 2,56 miljard naar € 2,6 miljard.

Hoewel het volume van het geproduceerde vee met 1,9% toenam, zorgden lagere prijzen ervoor dat de waarde van het vee met € 111,1 miljoen (-4,9%) daalde, van € 2,26 miljard tot € 2,15 miljard.

Hoewel het volume van in 2019 geproduceerde varkens zeer weinig veranderde (+ 0,4%), leidden grote prijsstijgingen ertoe dat de waarde van de varkensproductie steeg met € 84,0 miljoen (+ 18,3%), van € 459,1 miljoen tot € 543 miljoen.

De kosten van door Ierse boeren ingekochte voedergewassen daalden in 2019 met € 273,4 miljoen (-20,5%), van € 1,33 miljard naar € 1,06 miljard.

Het volume van op Ierse landbouwbedrijven gebruikte diervoeders daalde met 13,8% en als gevolg daarvan daalden de uitgaven voor diervoeders met € 184,6 miljoen (-11,0%) tot € 1,49 miljard.

Het volume van de door Ierse boeren verbruikte meststoffen daalde in 2019 met 7,6%, maar door prijsstijgingen daalden de kosten van deze meststoffen met slechts € 3,8 miljoen (-0,7%), van € 582,1 miljoen tot € 578,3 miljoen.

محبوب

پدر بیمار و پنج فرزند بزرگسال به مدت نه سال در بند بودند

پلیس هلند شش نفر را در یک مزرعه از راه دور در شمال شرقی کشور پیدا کرده است که احتمالاً ...

هلند نمی تواند به راحتی پناهجو را به اردوگاه های یونان بازگرداند

هلند تنها در صورتی می تواند پناهجویان رد شده را به یونان بازگرداند که از قبل مشخص باشد که آنها می توانند از یک وکیل کمک حقوقی بگیرند ...

صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از کاهش رشد اقتصادی هشدار می دهند

صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) معتقد است که در صورت رکود رشد اقتصادی ، کشورهای منطقه یورو باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند. ...

اولگ سنتسوف روسیه را نکوهش می کند ، اروپا را تحسین می کند و اوکراین را ستایش می کند

اولگ سنتسوف ، فیلمساز اوکراینی مهمترین جایزه حقوق بشر را از اتحادیه اروپا در استراسبورگ دریافت کرده است پس از ...

ترکیه و روسیه غنیمت های لیبی را تقسیم کردند: آفریقای EU و ایالات متحده

اتحادیه اروپا از طرف های درگیر در لیبی می خواهد که بلافاصله به خصومت ها پایان دهند و تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را به شدت اجرا کنند ...

فقط در

عدم مقاومت هلندی در EU در برابر نور دوربین در محل نگهداری ماهیگیری برش

وزیر کشاورزی ، طبیعت و کیفیت مواد غذایی درحال خروج کارولا شووتن با نصب اجباری دوربین در برخی از کشتی های ماهیگیری برای جلوگیری از ماهیگیری در دریا مخالف نیست ...

با این وجود EU طرحی جدید برای یارانه کمتر برای تبلیغات گوشت ارائه می دهد

سال آینده ، کمیسیون اروپا پیشنهاد جدیدی را در مورد یارانه تبلیغات گوشت و لبنیات ارائه خواهد داد. در حال حاضر وجود دارد ...

مشاوره به EU: "قفس و قلم کمتری برای رفاه حیوانات مفید است"

محققان هلندی می گویند در EU برای مرغ و خوک گزینه های کافی برای قفس و قلم وجود دارد ، و ...

ساکنان EU خواهان برچسب روی تمام غذاهای فرآوری شده ژنتیکی هستند

اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان اروپایی می خواهند برچسب های مواد غذایی نشان دهند که آیا حاوی مواد اولیه پردازش شده ژنتیکی هستند ، اما ...

ایرلند در حال انجام یک جلسه مشاوره بین کشاورزان در مورد سیاست جدید کشاورزی است

برای ده سال آینده ، ایرلند سیاست کشاورزی استراتژیک خود را بر افزایش درآمد کشاورزان و بهبود ...