سه‌شنبه 2 مارس 2021
خانه EU هلند سیاست EU بیشتری می خواهد ، اما پرداخت سالانه بالاتری ندارد

هلند سیاست EU بیشتری می خواهد ، اما پرداخت سالانه بالاتری ندارد

De Nederlandse minister van Financiën Wobke Hoekstra noemt een miljardenverhoging van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie onaanvaardbaar. Hij zei tegen de Nederlandse televisie dat de jaarlijkse afdracht beperkt moet blijven tot de huidige één procent van het gemeenschappelijk bruto nationaal product.

De Financial Times berichtte dinsdag over Duitse berekeningen van het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie. Volgens dat voorstel zouden de EU-uitgaven met ruim tien procent stijgen. Omdat daarnaast de Britse bijdrage vanwege de Brexit gaat vervallen, en omdat eerdere kortingen worden ingetrokken, moeten de jaarlijkse afdrachten fors omhoog. Voor Duitsland zou dat neerkomen op een verdubbeling van de afdracht, en voor Nederland de komende jaren met meer dan 60 procent.

Bronnen rond de Europese Commissie stellen dat de cijfers over Nederland niet kloppen, vooral omdat de douaneheffingen in Rotterdam op buitenlandse import bestemd voor doorvoer (geschat op 2,8 miljard euro in 2020) niet zouden moeten meetellen. De Nederlandse bruto-bijdrage zou dan neerkomen op 5,5 miljard euro, oplopend tot ruim 9 miljard zeven jaar later.

Omdat de EU-begroting is gekoppeld aan het (groeiende) Europese bbp, stijgt de contributie sowieso. Ook als de één procent in stand blijft én Nederland zijn korting houdt, komt de bijdrage in 2027 neer op bruto grofweg 10 miljard euro. De Europese Commissie wil die Nederlandse korting van meer dan 1 miljard per jaar geleidelijk afbouwen tot nul.

Verder speelt mee dat de bijdrage van de Britten, nu jaarlijks zo’n 12 miljard, door de Brexit gaat verdwijnen. Het gaat overigens om bruto-bijdragen. Er vloeit ook geld terug in de vorm van subsidies, maar Nederland staat al jaren in de top van nettobetalers.
De meeste EU-landen willen wel dat het budget groeit. Nederland eist een moderne begroting, met meer geld voor innovatie, grensbewaking, veiligheid en klimaat, maar minder subsidies voor landbouw en regionale ontwikkeling.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer werd premier Mark Rutte gevraagd of Nederland van plan is een veto uit te spreken over de voorgenomen verhogingen. Daarop antwoordde Rutte dat hij een veto altijd zo’n zwak eindpunt vindt. We gaan eerst met vijf EU-landen die het met ons eens zijn, kijken wat we kunnen bereiken, zei hij.

محبوب

تانک های روسی اکنون در جبهه جنوبی ترکیه (ناتو) قرار دارند

دبیرکل ناتو ، ینس استولتنبرگ ، در جریان سفر به مولوت کاسوووغلو وزیر امور خارجه ترکیه ، درک بسیار خوبی از ...

بارنیه همچنین در مورد یک معامله تجاری EU در انگلیس مذاکره خواهد کرد

میشل بارنیه ، مذاکره کننده ارشد EU به عنوان رئیس تیم EU به منظور مذاکره در مورد توافق نامه تجارت آزاد آینده با انگلیس منصوب شد. بارنیه منجر می شود ...

همه حقوق اتحادیه های صنفی نیز در سطح اروپا اعمال نمی شود

دادگاه اروپا در لوکزامبورگ درمورد پرونده ای که اتحادیه های کارگری اروپا علیه ...

CDU در مورد AKK بعنوان جانشین مرکل صدراعظم آلمان مردد است

سیاستمدار و وزیر آلمانی ، آنگرت کرامپ-کارنباوئر آخر هفته گذشته موقعیت خود را به عنوان رئیس حزب دموکرات مسیحی CDU تأمین کرد. ولی...

EU کنفرانسی دو ساله در مورد نوسازی بسیار ضروری برگزار می کند

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ایده های خود را برای کنفرانس دو ساله در مورد نوسازی و اصلاحات در اروپا ...

فقط در

کشتی حمل و نقل دام به اسپانیا بازگشت صدها گاو بیمار را کشت

بیش از 850 گاو بالقوه آلوده به زبان آبی که به مدت دو ماه در یک کشتی در دریای مدیترانه بوده اند ...

قاضی بلژیکی همچنین اولین اجازه ازت در مزرعه را لغو کرد

دادگاهی در بلژیک مجوز ساخت یک سوله مرغ را تخریب کرده است ، که این امر تنظیم نیتروژن PAS را زیر سال برده است ، با عواقب بالقوه گسترده ....

صادرات EU بیشتر به آفریقا و خاورمیانه ، کمتر به ایالات متحده آمریکا

در یازده ماه اول سال گذشته ، 27 کشور EU کمی محصولات کشاورزی و مواد غذایی بیشتری صادر کردند ، به ارزش ...

EU از کشاورزان می خواهد که کربن را نیز در برابر انتشار CO2 در زمین خود ذخیره کنند

کمیسیون اروپا می خواهد ذخیره کربن را به یک مدل تجاری جدید کشاورزی تبدیل کند. ذخیره CO2 در زمین های کشاورزی ...

کشاورزان فرانسوی در حال برقراری مجدد تماس بین روستاها و ساکنان شهری هستند

مشهورترین نمایشگاه کشاورزی فرانسه ، Le Salon International de l'Ag Agricultural (SIA) برای اولین بار از سال 1964 لغو می شود. که در...