Libéraux allemands et français : pas de frein au travail de plateforme moderne

Door bezwaren van marktgeoriënteerde liberale politici in Frankrijk en Duitsland dreigt een EU-richtlijn voor bescherming van plaformwerkers alsnog vast te lopen. Met de Europese...

L'économie allemande croît moins vite ; des coupes en cours

De Duitse economie groeit veel langzamer dan eerder werd voorspeld, wat de centrumlinkse coalitie in Berlijn dwingt tot meer bezuinigingen. De verwachtingen voor 2024...

Le tribunal EU condamne la Russie pour la répression en Transnistrie

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan twee  inwoners van de door...

Les voix du VPE/CDA sont divisées sur la position de Weber contre la loi sur la restauration de la nature

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft niet meegewerkt aan het voorstel van de EVP/CDA-fractie om de Natuurherstelwet alsnog volledig in te trekken....