jeudi 29 octobre 2020
Accueil EP Budget agricole EU: attendez de voir ce que veulent les premiers ministres avec le budget

Budget agricole EU: attendez de voir ce que veulent les premiers ministres avec le budget

La Commission Agriculture du Parlement européen a salué la légère augmentation que la Commission européenne a ajoutée au budget agricole, mais insiste sur le fait que les nouvelles tâches nécessitent de nouveaux fonds.

Eind mei had de Europese Commissie na lang aandringen van de landbouwcommissie een lichte verhoging in het meerjarenbudget aangebracht, maar dat is inmiddels door de staatshoofden en regeringsleiders verworpen. Die regeringsleiders komen half juli opnieuw bijeen, waarbij Nederland en drie andere EU-landen nog steeds behoorlijk dwars liggen.

Hun bezwaren richten zich weliswaar vooral op het corona-herstelfonds, maar daardoor is het EU-meerjarenbudget ook nog niet veiliggesteld. Groot struikelblok daarbij is het vele geld dat nodig is voor de Green Deal van vice-voorzitter Frans Timmermans, inclusief het van-boer-tot-bord, voor de biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen en meer biologische landbouw. En die honderden miljoenen in een steeds groter wordend reservepotje voor plattelandsontwikkeling is erg verleidelijk….

Maatregelen van de Europese Green Deal mogen niet worden betaald uit het huidige geld voor het landbouwbeleid, wordt werd maandag in de commissievergadering opnieuw geszegd. Wel erkende de Landbouwcommissie dat een ‘gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een beslissende bijdrage zal leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Een aanzienlijk deel van het GLB moet de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunen, maar de verwezenlijking ervan zal in grote mate afhangen van voldoende financiering, zo benadrukte de Landbouwcommissie.

Juist dat extra geld is om meerdere redenen hoogst onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de Europese Commissie de laatste concept-begrotingen al verbeterd. Bovendien zijn het uiteindelijk de staatshoofden die (meestal) het laatste woord hebben. En in de meeste begrotingen is ‘oud voor nieuw’ een heel gebruikelijk uitgangspunt: nieuw beleid kan alleen doorgaan als er geld ‘gevonden’ wordt door ‘oud’ beleid te laten vervallen. Bovendien is van meerdere landen al langer bekend dat ze vinden dat er in de EU veel te veel wordt uitgegeven aan het ( in stand houden van verouderd) landbouwbeleid.

Bovendien staat nog lang niet vast of de mening van de Landbouwcommissie wordt gedeeld door hun collega-parlementsleden van de Budget-commissie, van de Economische Commissie en van de Milieucommissie. Dat zal pas blijken in september, bij de stemmingen over de uiteindelijke begrotingen. Dan is bijna iedereen waarschijnlijk al lang vergeten dat het de premiers en de ministers waren die in juli op de financiële rem gingen staan.

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 37 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen, staat de Landbouwcommissie er op dat ‘de groene transitie, de uitgebreide bio-diversiteitsplannen en de F2F-visie met vers geld moeten worden gefinancierd en niet ten koste mogen gaan van de bestaande GLB-financiering. Verhoogde ecologische eisen moeten altijd financieel worden bijbetaald, omdat boeren niet gevraagd kan worden méér te doen met mínder geld, zo wordt gezegd. Ze voegen eraan toe dat de landbouw in de EU de enige is die de uitstoot van broeikasgassen al met twintig procent heeft verminderd.

Populaire

Catalan & #8216; rebelle & #8217; Puigdemont n'est plus autorisé à entrer dans les bâtiments du Parlement européen

L'ancien président du gouvernement de Catalogne, Carles Puigdemont, n'est plus autorisé à entrer dans les bâtiments du Parlement européen après ...

La Chambre des communes britannique vote pour dire au revoir à EU, mais ne précise pas de date

Le Parlement britannique a approuvé l'accord que le Premier ministre Boris Johnson a conclu à Bruxelles plus tôt ce mois-ci avec les chefs de gouvernement de la EU ...

Geschiedenis TV à propos des fabrications de Boris Johnson en tant que correspondant de EU

Le radiodiffuseur public néerlandais NTR envoie mercredi soir un programme télévisé sur les mensonges, les fabrications et les messages fantastiques du correspondant britannique de l'époque, Boris ...

Le président roumain est maintenant réélu; ouvrir la voie à la reprise du cours pro-EU

Dimanche, le président Klaus Iohannis Roumanie a été facilement réélu pour un nouveau mandat. Il a battu son socialiste au second tour ...

Conseil de paix libyen: iedereen cesse le soutien militaire, disent-ils

Les participants à la réunion de paix en Libye à Berlin se sont mis d'accord dimanche sur le respect d'un embargo de longue date de l'ONU sur les armes, ...

Juste à l'intérieur

Pools parlement stelt besluit over nieuwe strengere dierenwet uit

Het Poolse parlement stelt de behandeling van een strengere dierenwet voorlopig uit. De Landbouwcommissie annuleerde dinsdag onverwacht de behandeling van de...

Lagere slachtsnelheid nog niet in beeld; mobiel slachten straks wel

Nederland kan op dit moment nog niet de slachterijen verplichten tot een lagere slachtsnelheid. Om zo’n verplichting te kunnen opleggen, moet...

Le Parlement européen veut 39 milliards de crédits supplémentaires et des amendes pour les dissidents

Le Parlement européen reste ferme dans les négociations sur le budget pluriannuel européen (2021-2027). La commission des budgets du Parlement européen ...

Les agriculteurs et les pêcheurs européens en particulier subissent des pertes en raison des douanes du Brexit

Un départ des Britanniques de l'Union européenne est particulièrement néfaste pour l'agriculture néerlandaise, l'industrie alimentaire et agro-alimentaire, le ...

`` L'agriculture déguisée EU est un coup fatal pour la nature et les petites fermes ''

Le Parlement européen a signé l'arrêt de mort pour les petites fermes et la nature. C'est ce que dit l'organisation environnementale Greenpeace à propos de l'accord EU dépouillé sur ...