samedi 8 août 2020
Accueil EP Budget agricole EU: attendez de voir ce que veulent les premiers ministres avec le budget

Budget agricole EU: attendez de voir ce que veulent les premiers ministres avec le budget

La Commission Agriculture du Parlement européen a salué la légère augmentation que la Commission européenne a ajoutée au budget agricole, mais insiste sur le fait que les nouvelles tâches nécessitent de nouveaux fonds.

Eind mei had de Europese Commissie na lang aandringen van de landbouwcommissie een lichte verhoging in het meerjarenbudget aangebracht, maar dat is inmiddels door de staatshoofden en regeringsleiders verworpen. Die regeringsleiders komen half juli opnieuw bijeen, waarbij Nederland en drie andere EU-landen nog steeds behoorlijk dwars liggen.

Hun bezwaren richten zich weliswaar vooral op het corona-herstelfonds, maar daardoor is het EU-meerjarenbudget ook nog niet veiliggesteld. Groot struikelblok daarbij is het vele geld dat nodig is voor de Green Deal van vice-voorzitter Frans Timmermans, inclusief het van-boer-tot-bord, voor de biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen en meer biologische landbouw. En die honderden miljoenen in een steeds groter wordend reservepotje voor plattelandsontwikkeling is erg verleidelijk….

Maatregelen van de Europese Green Deal mogen niet worden betaald uit het huidige geld voor het landbouwbeleid, wordt werd maandag in de commissievergadering opnieuw geszegd. Wel erkende de Landbouwcommissie dat een ‘gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een beslissende bijdrage zal leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Een aanzienlijk deel van het GLB moet de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunen, maar de verwezenlijking ervan zal in grote mate afhangen van voldoende financiering, zo benadrukte de Landbouwcommissie.

Juist dat extra geld is om meerdere redenen hoogst onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de Europese Commissie de laatste concept-begrotingen al verbeterd. Bovendien zijn het uiteindelijk de staatshoofden die (meestal) het laatste woord hebben. En in de meeste begrotingen is ‘oud voor nieuw’ een heel gebruikelijk uitgangspunt: nieuw beleid kan alleen doorgaan als er geld ‘gevonden’ wordt door ‘oud’ beleid te laten vervallen. Bovendien is van meerdere landen al langer bekend dat ze vinden dat er in de EU veel te veel wordt uitgegeven aan het ( in stand houden van verouderd) landbouwbeleid.

Bovendien staat nog lang niet vast of de mening van de Landbouwcommissie wordt gedeeld door hun collega-parlementsleden van de Budget-commissie, van de Economische Commissie en van de Milieucommissie. Dat zal pas blijken in september, bij de stemmingen over de uiteindelijke begrotingen. Dan is bijna iedereen waarschijnlijk al lang vergeten dat het de premiers en de ministers waren die in juli op de financiële rem gingen staan.

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 37 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen, staat de Landbouwcommissie er op dat ‘de groene transitie, de uitgebreide bio-diversiteitsplannen en de F2F-visie met vers geld moeten worden gefinancierd en niet ten koste mogen gaan van de bestaande GLB-financiering. Verhoogde ecologische eisen moeten altijd financieel worden bijbetaald, omdat boeren niet gevraagd kan worden méér te doen met mínder geld, zo wordt gezegd. Ze voegen eraan toe dat de landbouw in de EU de enige is die de uitstoot van broeikasgassen al met twintig procent heeft verminderd.

Populaire

L'UE met en garde contre de nouvelles cyberattaques sur l'introduction de la 5G

L’Union européenne a publié une analyse de risque mettant en garde contre un nombre croissant de cyberattaques. Cela concerne principalement les attaques qui ...

Un peu moins de pollution de l'air en Europe

La qualité de l'air en Europe s'améliore, mais l'air pollué en particulier cause de nombreux dommages à l'économie et ...

ASML n'est pas autorisé à fournir du matériel de haute technologie à la Chine et à Huawei

Le fabricant néerlandais de machines à puces ASML pourrait ne pas fournir temporairement ses machines les plus avancées en Chine. Permis précédemment accordés à ...

L'ONU met en garde contre la déflation des pays du sud-est de l'Europe

Une étude des Nations Unies indique que les pays du sud-est de l'Europe sont confrontés à une diminution dramatique de leur population ....

Le EU sur un nouveau front en Libye désormais également à la merci des Russes et des Turcs

Les troupes du chef militaire libyen Khalifa Haftar se rapprochent de la capitale Tripoli, grâce au soutien militaire du ...

Juste à l'intérieur

Cyprus blokkeert CETA-verdrag als de halloumikaas niet wordt erkend

Cyprus weigert het Europees-Canadese CETA-handelsverdrag goed te keuren zolang de merknaam en regionale rechten van de Cypriotische halloumi-kaas niet worden erkend....

Inmiddels is een derde van Polen besmet met Afrikaanse varkenspest

Het aantal officiële registraties van Afrikaanse Varkenspest op Poolse boerderijen is in enkele dagen explosief gestegen, en in één klap van...

China zoekt overal nog meer tarwe; mogelijk ook Argentijnse varkens

China zal het komende jaar de invoer van tarwe stimuleren om aan de binnenlandse voedselbehoeften te voldoen.

Corona dans l'industrie de la viande aux États-Unis: revenus d'environ 10 % inférieurs

Les banques et instituts de recherche aux États-Unis tiennent compte du fait que les revenus de l'industrie américaine de la viande cette année seront ...

Bayer annule des milliards pour racheter des réclamations au glyphosate

Le groupe chimique Bayer rapporte des milliards de pertes au cours du deuxième trimestre de cette année, non pas causés par la pandémie corona mais par des affaires judiciaires en ...