lundi 19 avril 2021
Accueil Commission européenne Soutien néerlandais à une politique climatique plus stricte dans le cadre du Green Deal EU

Soutien néerlandais à une politique climatique plus stricte dans le cadre du Green Deal EU

Woensdag (20 mei) zal de Europese Commissie het langverwachte Green Deal-Klimaatbeleid presenteren, tegelijkertijd met een nieuwe visie op voedselveiligheid en biodiversiteit.

De plannen zullen in Brussel worden gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans en Commissaris Kyriakides, die verantwoordelijk is voor Gezondheid (voedselveiligheid, medicijnen etc). De presentatie van de plannen is al enkele keren uitgesteld, en nog steeds is er op Europees niveau geen overeenstemming over de financiering van de ingrijpende plannen.

Dat uitstel heeft deels te maken met de vraag hoeveel geld er moet worden vrijgemaakt voor het corona-megafonds, en hoe de EU-meerjarenbegroting 2021-2027 daarop moet worden aangepast. Daardoor zijn de 27 EU-Commissarissen en de EU-regeringen het nog steeds niet eens over de vraag hoe ingrijpend en hoe kostbaar de Green Deal mag/moet worden.

Afgeleid daarvan is ook nog niet duidelijk hoe groot de nieuwe landbouwbegroting kan zijn. Uit het gisteren door Angela Merkel en Emmanuel Macron gesloten Duits-Franse compromis over de toekomstige EU-financiering valt af te leiden dat de huidige sociale- en economische structuurfondsen, plattelandsinvesteringen, landbouwsubsidies en andere EU-geldstromen zullen worden ‘omgekat’ tot meer doelgerichte Green Deal-betalingen. Uit eerdere opmerkingen van de Poolse landbouwcommissaris Wojchiekowski viel al af te leiden dat hij de EU-subsidiegelden wil verleggen van ‘hectares en tonnage van de agro-industrie’ naar de inkomens van boerenfamilies.

De Farm to Fork (F2F)(boer tot bord)-strategie is, als onderdeel van de Europese Green Deal, een speerpunt van de huidige Europese Commissie. EU-Commissaris Kyriakides vindt dat de landbouw zich aan striktere Klimaat- en gezondheidsregels moet aanpassen, en dat de consument het consumptiegedrag moet veranderen. Doorgaan op de huidige manier kán volgens haar niet.

Hoewel het beleid nadrukkelijk neerslaat op de Europese boeren en tuinders, is de rol van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski op het nieuwe beleid beperkt. Hij draagt er wel aan bij, maar commissaris Stella Kyriakides (Voedselveiligheid en Gezondheid) heeft het voortouw. Zij legt verantwoording af bij klimaatcommissaris Frans Timmermans.

In de concept-versie staat dat er Europese richtlijnen komen waarin wordt vastgelegd hoeveel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in 2030 moet zijn teruggebracht. Volgens onbevestigde berichten zou het doel zijn om het middelengebruik in 2030 met de helft terug te brengen.

Uit een ambtelijke notitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag blijkt dat de Nederlandse regering in grote lijnen het nieuwe Europese Klimaatbeleid ondersteunt. Nederland is het er mee eens dat er strengere criteria komen voor CO2-luchtvervuiling, en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het Nederlandse kabinet zegt zich in te zetten voor een geleidelijke vermindering van de broeikasuitstoot.

Nederland constateert verder dat de door de Commissie voorgestelde verordening overwegend overwegend positief is ontvangen door de EU-lidstaten. Met een brede steun lijkt het voorstel een goede kans van slagen te hebben. Net als Nederland steunt een aantal lidstaten bovendien de opname van een aangescherpt 2030-broeikasreductiedoel.

Populaire

Nouvelle majorité pour le parti polonais PiS

En Pologne, le parti gouvernemental national-conservateur aux élections législatives d'hier a remporté 45% des voix, et avec cela ...

Lara Wolters (PvdA) ne veut plus de sponsors pour la présidence de EU

Le Parlement européen a décidé que les pays EU ne devraient plus avoir les coûts d'une présidence temporaire EU parrainée par de grandes multinationales ....

Trump: l'accord sur le Brexit bloque le traité commercial américano-britannique

Lorsque la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne avec l'accord actuel sur le Brexit entre le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, il est beaucoup plus difficile pour les Britanniques de ...

La nouvelle agriculture EU jette déjà de l'ombre: moins, moins ...

Environ quatre-vingt-dix organisations de dix-sept pays européens plaident en faveur d'une suppression progressive de l'utilisation de produits phytosanitaires synthétiques. Le ...

Haftar rejette l'appel de la Russie, de la Turquie et du EU pour des actions en Libye

Le chef de guerre libyen Khalifa Haftar a rejeté un appel de la Turquie et de la Russie à un cessez-le-feu en Libye. Au lieu de cela ...

Juste à l'intérieur

Les États-Unis veulent plus d'attention pour le climat et l'environnement dans les accords commerciaux

Les États-Unis vont faire une place beaucoup plus grande à la politique climatique et à la protection de l'environnement dans leur politique commerciale internationale. Dans le commerce mondial ...

La Nouvelle-Zélande cessera d'expédier du bétail par bateau d'ici deux ans

La Nouvelle-Zélande va progressivement arrêter complètement l'exportation de bovins vivants par voie maritime. Dans une optique de bien-être animal, le pays suspendu en dernier ...

EU-AGRI doute de la faisabilité de l'expansion de l'agriculture biologique

Il y a encore de nombreuses réserves au sein de la commission de l'agriculture du Parlement européen contre la proposition d'utiliser la subvention EU pour plus ...

Pas de résistance hollandaise dans EU contre la lumière de la caméra dans la cale de pêche du cutter

La ministre sortante de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire Carola Schouten ne s'oppose pas à l'installation obligatoire de caméras sur certains navires de pêche pour empêcher la pêche en mer ...

EU propose néanmoins un nouveau plan de réduction des subventions pour la publicité de la viande

L'année prochaine, la Commission européenne présentera une nouvelle proposition sur les subventions à la publicité pour la viande et les produits laitiers. Il y a maintenant ...