dimanche 6 décembre 2020
Accueil EUC Ministres LNV: veuillez minimiser les changements dans l'agriculture EU

Ministres LNV: veuillez minimiser les changements dans l'agriculture EU

De Europese Ministers van Landbouw zijn het na nachtelijk beraad in Luxemburg eens geworden over hún criteria voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) voor de komende zeven jaar. De ministers willen 20 procent van de huidige inkomenssteun voor boeren voortaan koppelen aan Klimaat- en Milieumaatregelen in de agrarische bedrijfstakken.

De teksten van het ministersakkoord zijn nog niet uitgewerkt, dus is nog niet bekend of ‘agrarische’ EU-landen als Polen of Hongarije een of ander voorbehoud hebben gemaakt. Ook is nog niet duidelijk wélke Klimaat- en Milieumaatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Bekend is dat verscheidene EU-landen en de Europese Commissie het GLB-landbouwbeleid ingrijpender wilden vernieuwen.

Ook het Europees Parlement is het daarover nog niet eens. Dat vergadert en stemt deze hele week over bijna tweeduizend eigen wijzigingsvoorstellen. Daarbij is al duidelijk geworden dat de AGRI-landbouwcommissie géén nieuwe taken aan boeren wil opleggen als de EU er geen extra geld voor uittrekt. Dat is ook het standpunt van de Nederlandse landbouwkoepel LTO.

Maar de Klimaat- en Milieucommissie ENVI in het Europarlement wil vérdergaande maatregelen, zoals een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Ook moet in hun ogen minstens een kwart van de landbouw biologisch worden. Voor de financiering zou een groot deel van de huidige (hectaren-)subsidies gebruikt kunnen worden. Zij vinden dat er veel te weinig onderdelen van de Green Deal in het nieuwe landbouwbeleid zitten.

De Nederlandse minister Carola Schouten is tevreden met de uitkomsten van het LNV-ministersberaad: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Voor het nieuwe GLB zet de Ministerraad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. Wat dat precies inhoudt, wordt nog niet duidelijk gemaakt.

In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst, aldus Schouten.

Als eind deze week duidelijk is wat de GLB-criteria van het Europees Parlement zijn, gaan Ministerraad en Europarlement samen onderhandelen over de vorming van een gezámelijk standpunt. Pas daarna zal duidelijk zijn wát precies de gevolgen van het nieuwe GLB zullen zijn. Dat wordt op z’n vroegst 2023.

Populaire

Haftar rejette l'appel de la Russie, de la Turquie et du EU pour des actions en Libye

Le chef de guerre libyen Khalifa Haftar a rejeté un appel de la Turquie et de la Russie à un cessez-le-feu en Libye. Au lieu de cela ...

La Turquie envoie un navire avec des armes en Libye; attaque sur le port de Tripoli

En Libye, les troupes du commandant Khalifa Haftar ont attaqué un navire turc dans le port de Tripoli. C'est ...

Johnson échoue à l'accord commercial EU et blâme May

Le Premier ministre britannique Boris Johnson prépare de nouvelles lois qui annulent les accords précédents avec le EU sur un accord commercial. Avec ça ...

Le parlement polonais reporte sa décision sur une nouvelle loi animale plus stricte

Le parlement polonais retarde pour le moment la discussion d'une loi animale plus stricte. La Commission de l'agriculture a annulé de manière inattendue le traitement du ...

Nouvelle majorité pour le parti polonais PiS

En Pologne, le parti gouvernemental national-conservateur aux élections législatives d'hier a remporté 45% des voix, et avec cela ...

Juste à l'intérieur

Aliments EFSA: aucun test séparé pour la sélection Crispr-Cas n'est nécessaire

L'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) estime qu'aucune règle supplémentaire EU n'est nécessaire pour l'utilisation des techniques de sélection CRISPR-CAS. Avec ça ...

Des amendes imminentes pour Fidesz et PiS bloquent le budget pluriannuel EU

L'Europe travaille sur une voie de sortie pour contourner un veto polonais-hongrois imminent contre le budget pluriannuel européen. Cette résistance polono-hongroise ...

Les agriculteurs américains attendent avec impatience le secrétaire à l'Agriculture de Biden

Le secteur agricole américain attend avec impatience le choix du président élu Jo Biden pour le ministère de l'USDA. Biden ...

La viande de poulet contrefaite sera bientôt au menu des restaurants de Singapour

Singapour est le premier pays au monde à autoriser la viande de culture à entrer dans la chaîne alimentaire. L'Américain Eat Just (San ...

Un suspect russe MH17 veut également entendre d'autres témoins russes

Le tribunal de La Haye a accepté les demandes des avocats du suspect russe MH17 Oleg Poelatov pour d'autres témoins ...