dinsdag 24 mei 2022
Home Internationaal Amerikaanse landbouw en zuivel willen meer containers voor export

Amerikaanse landbouw en zuivel willen meer containers voor export

De Amerikaanse zuivelindustrie vraagt ​​president Biden om extra maatregelen om containers vol Amerikaanse zuivel- en landbouwgoederen weer op zeeschepen te krijgen. Ondanks de inrichting van extra tijdelijke overslagkades in enkele havens aan de westkust, vertoont het containervervoer naar Aziatische landen nog steeds hiaten.

Door de grote vraag van Chinese exporteurs naar containers, brengen steeds meer rederijen geleegde containers omgaand leeg terug naar China, in plaats van om te varen naar andere Amerikaanse havens om daar retourlading op te halen. Daardoor duren Amerikaanse exportzendingen steeds langer, tegen steeds hogere transporttarieven.

De US Dairy Export Council en de National Milk Producers Federation zeggen dankbaar te zijn voor de reeds genomen maatregelen, maar zeggen dat er meer moet worden gedaan. 

“Uitdagingen in de toeleveringsketen hebben de Amerikaanse zuivel-exporteurs vorig jaar alleen al meer dan anderhalf miljard gekost”, aldus een landbouwwoordvoerder. De groepen vragen de ministers Vilsack (Landbouw) en Buttigied (Transport) om voorrang aan kades voor schepen die bereid zijn ook lading mee terug te nemen. Ook wordt gevraagd om speciale transportroutes in drukke havens voor ‘snelle doorgang’ van levensmiddelen. 

prioritaire toegang tot aanlegplaatsen” aan inkomende schepen als ze ermee instemmen containers met landbouwgoederen te laden in plaats van vertrekken met lege containers – zoals velen hebben gedaan.

Verder vragen ze het Landbouwministerie om meer ‘pop-upterminals’ vergelijkbaar met die al zijn aangelegd in de oceaanhavens van Oakland en Seattle, en om hervatting van publicatie van het Ocean Shipping Container Availability Report. Daarin werd tot voor kort de beschikbaarheid bijgehouden van zeecontainers in de hele Verenigde Staten.

Populair

USA procedeert tegen Canada om meer export van goedkope melk

De Verenigde Staten spannen voor het eerst bij het noord-amerikaanse handelsverdrag een procedure aan tegen buurland Canada. Washington wil dat de...

EU-Rekenkamer: voor landbouw geldt ook ‘vervuiler betaalt….’

De Europese Rekenkamer vindt dat de landbouwsector financieel verantwoordelijk moet worden gesteld voor het reinigen van de vervuiling van drinkwater. In...

Zwitsers kanton Wallis hervat op Alpenweiden de jacht op de wolf

Jagers in het Zwitserse kanton Wallis hebben dinsdag in de omgeving van Goms een wolf neergeschoten. Het kantonbestuur had daar eerder...

Stimulans voor landbouw: Cuba stopt met maximumprijs voedsel

Het afschaffen van de maximumprijzen voor voedselproducten in Cuba zal gunstig zijn voor de groei van de Cubaanse landbouwsector. De...

VN-top: hervorming voedselstelsel is cruciaal voor mens en planeet…

Om echte vooruitgang te boeken bij het uitbannen van honger, moeten de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en toenemende...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...