maandag 6 december 2021
Home Internationaal Deens parlement onderzoekt rol van premier bij afmaken nertsen

Deens parlement onderzoekt rol van premier bij afmaken nertsen

Het Deense parlement is donderdag begonnen met de parlementaire hoorzittingen over de manier waarop vorig jaar alle Deense nertsen vanwege een corona-dreiging moesten worden afgemaakt. Daardoor werd de volledige Deense bontindustrie in één klap geruimd.

Achteraf werd betwijfeld of een aangetroffen nieuwe corona-variant wel zo gevaarlijk was voor de nationale volksgezondheid.

In het Deense parlement is onder meer de vraag of premier Mette Frederiksen wist dat ze een illegaal bevel uitvaardigde toen ze leger en politie opdracht gaf alle nertsen te laten afmaken. Daarmee wilde ze verspreiding van een gemuteerd covid-19 virus voorkomen. Frederiksen zal op 9 december getuigen.

Dat de Deense premier niet wist dat ze die bevoegdheid tot ruiming niet had, werd vorig jaar verweten aan ambtenaren en juristen van het Landbouwministerie waarna de minister moest aftreden. Inmiddels blijkt uit email-correspondentie tussen premier. ministers en ambtenaren dat er tussen de ministeries grote meningsverschillen over de covid-aanpak waren. Daarop zou de premier de regie aan zich hebben getrokken.

Premier Frederiksen en verscheidene belangrijke ministers en regeringsfunctionarissen zullen de komende maanden voor de rechtbank van het parlementaire onderzoek getuigen. Tot december worden elke donderdag en vrijdag 61 mensen gehoord door advocaat Jakob Lund Poulsen, die is aangesteld als vragensteller.

Ook de manier waarop de Deense nertsen eerst werden begraven in een natuurgebied, en nadien weer moesten worden opgegraven om te worden verbrand, leidde in Denemarken tot veel ophef. De hele kwestie heeft de reputatie van de minderheidsregering behoorlijk geschaad.

Nertsenhouders ontvingen later een totale compensatie van ruim 3 miljard euro. In Denemarken werden ongeveer 17 miljoen nertsen gehouden.

De centrumrechtse oppositie hoopt dat het onderzoek uiteindelijk zal leiden tot een afzettingsprocedure tegen premier Frederiksen. Haar besluit volgde op waarschuwingen van gezondheidsautoriteiten dat de Covid-besmetting onder de nertsen de vaccinatie van de bevolking zou kunnen ondermijnen. De meeste partijen in het parlement waren het daar destijds mee eens.

Onderzoekscommissies zijn in Denemarken een nieuwe vorm van onderzoek in de Folketing. Het doel is om zaken te onderzoeken die voor veel ophef hebben gezorgd. Een antwoord van de Commissie moet binnen een jaar beschikbaar zijn.

Populair

EU wil voor nieuwe bossen in tien jaar ruim 3 miljard bomen planten

In de Europese Unie moeten over tien jaar minstens 3 miljard extra bomen worden bijgeplant. Dit is een van de maatregelen...

Weer minder runderen op Deense boerderijen; steeds meer varkens

In Denemarken worden steeds minder runderen gehouden. Volgens de vereniging van de Deense landbouw- en voedingsindustrie (L&F) waren dat er eind...

Lenaers (CDA): meer EU-geld nodig voor hulp Afghaanse vluchtelingen

Het Europees Parlement wil dat Afghanen die in hun land in humanitaire nood verkeren eenvoudiger naar de Europese Unie kunnen komen....

Terugkeer van de wolf na 150 jaar in dichtbevolkt Nederland is uniek

De terugkeer van de wolf in Nederland is een unieke situatie omdat het dier zich nooit eerder vestigde in een land...

PiS terug naar het platteland: Polen weer met boervriendelijke minister

De Poolse landbouwminister Grzegorz Puda is vervangen door de ervaren politicus Henryk Kowalczyk, die ook meteen vice-premier zal worden. Ook drie...

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...