zondag 18 april 2021
Home Internationaal Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

De Duitse Bondsraad heeft na jarenlange discussies ingestemd met een nieuwe Dierenwelzijnswet. Daardoor worden aan varkensstallen veel strengere eisen gesteld.

Het ministerie van Landbouw schat de kosten voor het ombouwen van de varkensstallen op circa 1,1 miljard euro. Daarbij kan in elk geval 300 miljoen euro worden geput uit een subsidieregeling voor aanpassing van bedrijfsgebouwen, waarvan sommige onderdelen al over vijf jaar gereed moeten zijn en andere onderdelen uiterlijk over tien jaar.

Er is door de Duitse federale regering jarenlang gesproken over aanscherping van deze wet die al eerder door de Bondsdag en door regionale parlementen was aanvaard. Sommige deelstaten wilden een veel verder-strekkende wet, terwijl meer agrarische deelstaten daar tegen waren.

Na verschillende mislukte pogingen en compromisvoorstellen, heeft de Bondsraad vrijdagavond een plenaire motie goedgekeurd die door de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen was ingediend.

De nieuwe wet schrijft onder meer voor hoe lang zeugen in het kraamhok mogen zitten. In het kraamhok hebben zeugen tijdelijk minder bewegingsvrijheid. Dit om te voorkomen dat zij hun biggen doodliggen. Ook komt er een verbod op stalen ligboxen.

Vijf jaar geleden had de rechtbank vastgesteld vast dat de situatie in de huidige stallen onwettig was omdat de varkens hun poten amper konden strekken. Het huidige voorstel van minister van Landbouw Julia Klöckner voorziet in een vergroting van de ligstallen, met ruimtes van minimaal 2.20 meter en 65 en 85 centimeter breed. Boeren krijgen 15 jaar de tijd om hun stallen om te bouwen.

Minister van Landbouw Julia Klöckne zei daarover: ” We stimuleren de omschakeling. Tegelijkertijd is er nu wettelijke en planningszekerheid gecreëerd voor boeren in Duitsland.” Kleine en middelgrote bedrijven moeten ook in staat zijn om zeugen duurzaam te houden. De financiering helpt om tijdig te voldoen aan de nieuwe eisen, zo zegt de Duitse overheid.

Na een overgangsperiode van acht jaar mogen zeugen niet meer in het kratten worden gehouden. Ze mogen dan alleen in de groep worden gehouden. Fixatie is dan maar voor een korte tijd mogelij. De groepsruimte moet een vloeroppervlak van minimaal vijf vierkante meter per zeug beslaan. Voerbakken kunnen nog steeds worden gebruikt. Er moet ook een activiteitengebied worden ingericht voor de dieren.

De stemming over grotere stallen was in februari al eens van de agenda van de Bondsraad verwijderd. Kort na dat uitstel brak de coronacrisis uit.
In de EU is er nog geen uniforme regeling over de kraamhokken. In Denemarken, Nederland en Oostenrijk zijn er wettelijke voorschriften over het verblijf in kraamhokken, in Zweden is deze vorm sinds 1988 verboden, in Groot-Brittannië sinds 1991.

Populair

Duitsland zet hekken langs Poolse grens tegen besmette wilde zwijnen

Het Duitse ministerie van Landbouw zet haar voorlichtingscampagnes voort over het voorkomen van de Afrikaanse varkenspest. Volgens...

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Honderden herten en zwijnen voor aanleg windmolenpark afgeschoten

De Portugese regering heeft met onmiddellijke ingang een milieu effect rapportage (MER) voor de aanleg van een groot windmolenpark stilgelegd nadat...

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...