maandag 6 december 2021
Home Internationaal Duitse vleesbaas Tönnies: politici moeten nieuwe veeteelt versnellen

Duitse vleesbaas Tönnies: politici moeten nieuwe veeteelt versnellen

De Duitse vlees-industrieel Clemens Tönnies heeft de politici in Berlijn gemaand de vernieuwing van de veehouderij door te zetten omdat anders vroeg of laat de bedrijfstak ten onder gaat.

De eigenaar van een aantal grote varkensslachterijen zei in een interview met de “Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) dat Duitsland een duidelijk commitment van politici aan de landbouw nodig heeft.

“De plannen om een transitie in de veehouderij zouden vervroegd moeten worden en daarmee perspectief voor boeren moeten creëren. Dit is wat ik verwacht van de politieke partijen en de nieuwe federale regering, ongeacht welke partijen deze vormt”, zei Tönnies. Hij sloot daarbij aan bij de uitgewerkte Toekomstplannen van de (oud-minister) Commissie-Borchert.

Die commissie heeft voorgesteld om binnen twintig jaar alle dieren in Duitsland in stallen te houden met frisse buitenlucht. Door aangescherpt dierenwelzijnsbeleid is een miljarden-ombouw van stallen en kippenrennen nodig.

De nieuwe federale regering moet dit “eindelijk ter hand nemen”, zei Tönnies. “Anders houdt de veehouderij hier vroeg of laat op en daarmee de hele tak van de economie.”

De landbouwministers van de zestien Duitse deelstaten hebben zich het afgelopen weekeinde ook gebogen over dierenwelzijnskwesties, zoals het ombouwen van stallen of alternatieven voor het doden van kuikens. Bij tegenstrijdige doelen tussen dierenwelzijn, bouwrecht en emissierecht dient dierenwelzijn voorop te staan, zonder uitbreiding van de veestapel, zo kwamen ze overeen.

De deelstaten zijn het op hun landbouwconferentie in grote lijnen wel eens geworden over een landelijk, bíndend dierenwelzijnslabel, maar LNV-minister Julia Klöckner herinnerde hen aan Europees recht dat de invoering in de weg zou kunnen staan. Bovendien moet de Bondsdag straks – na de vorming van een nieuwe coalitie – beslissen over de financiéring van al die plannen.

De deelstaatministers zijn het er wel over eens dat de financiering van zo’n modernisering van de agrarische sector het beste kan door invoering van een landelijke belasting, die 41 cent voor vlees en 2 cent voor melk zou moeten bedragen. Die kwestie vormt de komende week de kern van de debatten tussen de Duitse politieke partijen over de vorming van een nieuwe coalitieregering.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...