zondag 26 juni 2022
Home Internationaal Duitsland versneld naar duurzame energie: veel meer windmolens

Duitsland versneld naar duurzame energie: veel meer windmolens

Duitsland gaat versneld omschakelen naar meer duurzame energie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals kolen en bruinkool of van Russische olie en gas.

Binnen tien jaar moet de productie van duurzame wind- en zonne-energie zijn verdubbeld, en over twintig jaar moeten windmolenparken op zee tienmaal zoveel elektriciteit gaan leveren.

In het zogeheten ‘Paaspakket’ dat Economie- en Klimaatminister minister Robert Habeck (Groenen) woensdag presenteerde, wordt ook voorgesteld de productie van biogas fors uit te breiden. Duitsland sluit daarmee aan bij het ’energiepakket’ dat EU-commissaris Frans Timmermans vorige maand presenteerde, als reactie op de Russische inval in Oekraïne.

De plannen vormen een compromis in het soms controversiële debat over biomassa als hernieuwbare energiebron. Voorstanders stellen dat de productie van biogas moet worden opgevoerd om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Ook de Duitse Boerenbond (DBV) is voorstander van uitbreiding van bio-energie, maar vindt de nieuwe Duitse plannen nog niet ver genoeg gaan. Ondanks de inspanningen ontbreekt nog het financiële perspectief voor exploitatie van biogasinstallaties, zo zegt de DBV.

Vanuit de optiek van critici van bio-energie zou al het beschikbare akkerbouwland nu vooral voor voedselproductie moeten worden gebruikt en niet voor voor de productie van veevoer of agrobrandstoffen. Een soortgelijk voorstel wordt momenteel ook op EU-niveau besproken.

Overal waar het gebruik van biogas mogelijk is zonder extra landgebruik, bijvoorbeeld door gebruik te maken van reststoffen die toch worden geproduceerd, is dat volgens kenners vrij onproblematisch.

Naast energiekwesties draagt ​​het Paaspakket volgens Landbouwminister Cem Özdemir ook bij aan het in stand houden en versterken van plattelandsgebieden en agrarische inkomens. Hij ziet mogelijkheden voor zonnepanelen en fotovoltaïsche systemen op bouwland.

Daar is de Duitse boerenbond DBV minder optimistisch over. Fotovoltaïsche energie zou volgens de vereniging “voornamelijk op daken moeten plaatsvinden om landbouwgebieden zoveel mogelijk te beschermen”. 

Populair

Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...

Oekraïense graanexport klaagt over trage Roemeense havens

Oekraïense exporteurs klagen over de trage afhandeling in buurland Roemenië van binnenvaart-graantransporten over het kanaal tussen de Donau en de noordelijke...