maandag 18 januari 2021
Home Internationaal EU vindt dat Nederland lucht- en bodemvervuiling moet aanpakken

EU vindt dat Nederland lucht- en bodemvervuiling moet aanpakken

De Europese Commissie vindt dat de Nederlandse landbouw de uitstoot van milieuvervuilende stoffen zoals stikstof en ammoniak serieus moet verminderen. Anders loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te gaan houden, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water.

Dat blijkt uit de aanbevelingen die de Europese Commissie onlangs aan Nederland heeft gedaan voor het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan. In zo’n NSP moet Nederland later dit jaar aan Brussel aangeven hoe Den Haag de nieuwe EU-milieudoelstellingen (“Green Deal’) van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in praktijk wil gaan brengen.

De komende maanden komt de Europese Commissie met een stortvloed aan concrete Green Deal-voorstellen, vooral in juni. De commissie zal ook bekijken wat er per land haalbaar is. Landen die een inhaalslag moeten maken, kunnen rekenen op extra EU-subsidie. Daarbij worden agrariërs (nog?) niet verplicht tot een andere bedrijfsvoering, maar moeten ze daartoe met subsidies en premies worden verleid, zo is de bedoeling.

Daarbij is de focus vooral gericht op de Van-Boer-tot-Bord strategie en de instandhouding van de Biodiversiteit, met doelstellingen voor meer biologische landbouw en agrarische landschappen en om het gebruik van schadelijke pesticiden binnen tien jaar te halveren.

Brussel wijst LNV-minister Carola Schouten op het toegenomen gebruik van kunstmest en mest en op de uitstoot van broeikasgassen (methaan en lachgas). Die emissie is in Nederland per hectare landbouwgrond vier keer hoger dan het EU-gemiddelde, vooral op de zandgronden.

Daarnaast houdt Nederland zich niet genoeg aan de regels tegen watervervuiling. Het intensieve gebruik van het platteland door de landbouw heeft geleid tot verlaging van het grondwaterpeil, vooral in veengebieden. Daardoor is de sponsfunctie van het platteland ‘aanzienlijk verminderd’.

“Door de klimaatverandering zal Nederland naar verwachting warmer en natter zijn, met frequentere zomerdroogtes en een stijgende zeespiegel. Veel van deze uitdagingen zijn nu al voelbaar. Ernstige droogtes hebben de afgelopen 3 jaar tot aanzienlijke economische schade geleid.”

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Amerikaanse pluimvee-giganten schikken voor tientallen miljoenen

Twee van de grootste pluimveeverwerkers in de Verenigde Staten, Pilgrim’s Pride en Tyson Foods, hebben een schikking van 75 miljoen dollar...

Britten buiten EU onderzoeken nu toestaan gen-technologie in voedsel

De Britse regering heeft een raadpleging aangekondigd over het toestaan van genbewerking in de landbouw en veeteelt.

Oekraïne houdt eerst referendum over landverkoop aan buitenlander

Over de verkoop van landbouwgrond in Oekraïne aan buitenlanders zal binnen drie jaar een een referendum worden gehouden. Pas daarna wordt...

Australische boeren willen meer buitenlandse seizoensarbeiders

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming.

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere...