maandag 18 januari 2021
Home Internationaal 'Meer dan een kwart van jaarlijkse voedselproductie wordt verspild'

‘Meer dan een kwart van jaarlijkse voedselproductie wordt verspild’

Van de jaarlijkse wereldwijde productie van 4 miljard ton voedsel per jaar gaat een kwart verloren.. Volgens de VN-wereldvoedselorganisatie (FAO) wordt ongeveer 1,3 miljard ton eetbaar voedsel verspild. Volgens de University of Edinburgh ligt dit percentage nog hoger en zou maar liefst 44 procent van de landbouwproductie nooit door mensen worden geconsumeerd.

‘De planeet telt momenteel ongeveer 7,8 miljard bewoners en elke persoon heeft gemiddeld 1,4 kilogram eten nodig,’ aldus een recente studie van het Britse nieuwsagentschap Bloomberg-Green. ‘Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer 3,7 miljard ton voedsel nodig is om de gehele wereldbevolking te voeden.’ Tegelijkertijd moet worden vermeden dat grote oppervlaktes natuurgebieden worden gerooid voor voedselproductie. 

‘Ontwikkelingslanden verspillen evenveel voedsel als ontwikkelde landen,’ erkennen de onderzoekers. ‘Alleen de vorm van verspilling verschilt. In rijke landen vindt meer dan 40 procent van de verliezen plaats in de winkel en bij de consumenten thuis. In armere landen, waar huishoudens veel minder verspillen, blijkt meer dan 40 procent van de verliezen optreedt tussen de oogst en de levering. 

Uit cijfers van het Environmental Systems Research Institute (Esri) blijkt dat uiteindelijk slechts tussen 30 procent en 50 procent van de mogelijke productie uiteindelijk ook wordt geconsumeerd. Gewezen wordt onder meer op het verspild potentieel van slecht gebruikte landbouwgronden die met betere technieken en beheer per hectare veel meer zouden kunnen opleveren. Het zou mogelijk moeten zijn om een jaarlijkse voedselproductie van 9 miljard ton te halen.

 ‘Volgens onderzoek van de Verenigde Naties zou 2,2 miljard hectare gedegradeerde voormalige landbouwgrond door een verantwoord gebruik van kunstmest en irrigatie kunnen worden hersteld. Een gedeelte van dit gerecupereerde land zou worden gebruikt voor herbebossing, maar de rest zou jaarlijks ongeveer 500 miljoen ton voedsel moeten kunnen produceren’, aldus de Bloomberg-studie.

‘Niet alle eetbare gewassen zijn voor voeding bestemd,’ voert Bloomberg nog aan. ‘Bijna 600 miljoen hectare land wordt gebruikt om gewassen te verbouwen voor ethanol, als autobrandstof. Een verschuiving naar elektrische auto’s zou vrijkomende landbouwgrond voor voedsel kunnen opleveren, waarmee nog eens 280 miljoen mensen meer kunnen worden gevoed.’

‘Dit zijn natuurlijk slechts theoretische berekeningen. Politiek, economie, cultuur en handel hebben in de voedselketen eveneens een inbreng. Geen enkel landbouwsysteem zal ooit optimaal zijn. Maar zelfs met realistischere doelen is er meer dan voldoende landbouwgebied om de voedselvoorziening van de groeiende wereldbevolking te blijven garanderen.’

Populair

Europese boeren tegen Nutriscore kleurencode als EU-voedsellabel

De Europese boerenlobby heeft zich in de strijd om het kiezen van een EU-breed voedingsetiket aangesloten bij de Italiaanse protesten tegen...

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

Net binnen

Amerikaanse pluimvee-giganten schikken voor tientallen miljoenen

Twee van de grootste pluimveeverwerkers in de Verenigde Staten, Pilgrim’s Pride en Tyson Foods, hebben een schikking van 75 miljoen dollar...

Britten buiten EU onderzoeken nu toestaan gen-technologie in voedsel

De Britse regering heeft een raadpleging aangekondigd over het toestaan van genbewerking in de landbouw en veeteelt.

Oekraïne houdt eerst referendum over landverkoop aan buitenlander

Over de verkoop van landbouwgrond in Oekraïne aan buitenlanders zal binnen drie jaar een een referendum worden gehouden. Pas daarna wordt...

Australische boeren willen meer buitenlandse seizoensarbeiders

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming.

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere...