dinsdag 20 april 2021
Home Internationaal Ook Belgische rechter vernietigt op boerderij eerste stikstofvergunning

Ook Belgische rechter vernietigt op boerderij eerste stikstofvergunning

Een Belgische rechtbank heeft een bouwvergunning voor een kippenstal vernietigd waardoor de PAS-stikstofregeling op losse schroeven staat, met mogelijk verregaande gevolgen.

Voor het eerst schorste een Belgische rechter een vergunning louter op grond van het stikstof-argument. In de Vlaamse media wordt al gesproken van ‘Nederlandse toestanden’.

De kippenschuur ligt dicht bij een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden. Volgens de rechter kan de Vlaamse veehouder niet bewijzen dat het natuurgebied door zijn uitbreidingsplannen niet verder wordt aangetast.

Aangezien 80 procent van de Belgische Natura 2000-gebieden met te veel stikstof kampen, overtreedt Vlaanderen volgens de EU al enkele jaren de Habitat-richtlijn.

De Vlaamse krant De Standaard verwijst naar Nederland dat de Habitat-lijn ook probeerde te omzeilen met een creatieve stikstof-boekhouding. Die Nederlandse ‘juridische oplossing’ werd evenwel door het Europees Hof van Justitie onderuit gehaald. Daardoor lagen van de ene dag op de andere 18.000 projecten stil.

Voor hinderwetvergunningen is België ingedeeld in drie gebieden: rode, oranje en groene zones. In rode gebieden moet milieuhinder worden gestopt en teruggedrongen, en in oranje gebieden mag hinder niet toenemen.

In de groene zones moeten landbouwbedrijven die hun veestapel willen uitbreiden in een milieueffectenrapport aangeven hoe sterk hun stikstofuitstoot zal stijgen. Dat moet door onafhankelijke deskundigen worden gecontroleerd.

Alleen als de verwachte stikstofgroei ónder de vijf procent blijft, is een MER-rapport niet nodig. De Raad van Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat altijd een onderzoek nodig is, ongeacht de verwachte stijging. De drempel van vijf procent is volgens de Raad niet wetenschappelijk onderbouwd.

In een reactie stelt Vlaams minister Zuhal Demir dat de exacte gevolgen van het arrest nog geanalyseerd worden, maar het leidt volgens haar wellicht niet tot een volledige vergunningstop zoals in Nederland het geval was.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...