woensdag 25 mei 2022
Home Internationaal Opnieuw lagere inkomens en winst in de Franse landbouw en veeteelt

Opnieuw lagere inkomens en winst in de Franse landbouw en veeteelt

Voor de meeste Franse boeren is hun jaarinkomen in 2020 voor de tweede keer op rij gedaald. Dat blijkt uit de jongste cijfers die de statistische dienst van het  Ministerie van Landbouw (Agreste) vorige week publiceerde.

Het gemiddelde inkomen vóór belastingen in de Franse agrarische sector daalde in corona-jaar 2020 met 10 procent tot ongeveer 26.800 euro in vergelijking met 2019. Wel waren er grote verschillen tussen de verschillende agrarische bedrijfstakken.

Voor de Franse tuinbouw- en groentetelers was het een goed jaar waarin het gemiddeld inkomen met ruim 11 procent steeg tot gemiddeld 42.400 euro. De varkenshouders verdiende gemiddeld 40.500 euro; de helft minder dan in 2019 – het jaar van de mega-exporten vanwege de varkenspest naar China. 

Het jaarinkomen van de schapen- en geitenhouders steeg met 4,2% tot gemiddeld 20.700 euro. De laagste jaarinkomens werd behaald door de rundvleesproducenten, 14.100 euro, vergeleken met 2019 een daling van 7,5%.

Ook het inkomen van de Franse wijnboeren ligt boven het Franse landelijke agrarische gemiddelde, maar ook de wijnbouwers moesten een daling van 9,7%  accepteren door kleinere druivenoogsten door slechte weersomstandigheden.. Daar hadden ook de graan- en oliezadenproducenten last van. Hun inkomen daalde  met 6,9% tot 19.800 euro.

Ondertussen bleven de subsidies stabiel ten opzichte van 2019. Per boerderij werd volgens Agreste gemiddeld 31.270 euro uitbetaald. De gemiddelde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) wordt geschat op iets minder dan 71.900 euro. In vergelijking met 2019 komt dit overeen met een daling van 6,7%.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...