woensdag 25 mei 2022
Home Internationaal Polen wil duizend beroepsjagers om wilde zwijnen af te schieten

Polen wil duizend beroepsjagers om wilde zwijnen af te schieten

De Poolse staatssecretaris van Landbouw Lech Kolakowski zegt dat de regering van plan is duizend jagers in dienst te nemen voor de jacht op wilde zwijnen. Kolakowski is speciaal belast met de bestrijding van de Afrikaanse Varkenspest, en is een van de vier staatssecretarissen van de onlangs benoemde nieuwe LNV -minister Henrik Kowalczyk.

De nieuwe jacht-eenheid krijgt toestemming om op het uitgestrekte Poolse platteland vanuit auto’s op wilde zwijnen te schieten. Ook hoeven die gespecialiseerde jagers de kadavers niet langer voor onderzoek in te leveren bij gecertificeerde laboratoria maar mag ze ook in kuilen begraven en afdekken met gebluste kalk.

Volgens staatssecretaris Kołakowski zijn radicale maatregelen nodig, omdat de komende maanden cruciaal zullen zijn. Als er in maart geen preventieve maatregelen zijn genomen, zullen naar schatting 1,2 miljoen wilde zwijnenbiggetjes worden geboren, en in het volgende nest in juli nog eens meer dan een miljoen. Daarom moeten de Poolse akkers vóór het zaaien van maïs worden ontvolkt van AVP-besmette everzwijnen.

De Poolse bewindsman hoopt dat de groep van meer dan duizend jagers de bestaande plaatselijke jachtclubs gaat steunen, maar de Poolse jagersvereniging wijst de nieuwe voorstellen van de hand. De jagers wijzen er op dat schieten vanuit auto’s om veiligheidsredenen tot nu toe verboden is. Bovendien klagen ze erover dat ze alle kadavers moeten inleveren bij verafgelegen instanties, met slechts een geringe vergoeding per zwijn, niet per uur…

Onder varkenshouders en boeren op het platteland is er veel onvrede over de gebrekkige afschot door de plaatselijke jagersverenigingen. Zij hebben afgelopen jaar hun afschot weliswaar verdubbeld van ruim 400.000 naar 800.000 stuks, maar dat is bij een geschatte omvang van vele miljoenen wilde zwijnen onvoldoende.

Bovendien zeggen de jagers dat de verspreiding van de varkenspest niet zo zeer door rondtrekkende wilde zwijnen komt, maar door boeren en plattelanders die door hun gebrek aan bioveiligheid de AVP zelf hun boerderijen binnenslepen. Ook houdt Polen zich nog steeds niet aan allerlei EU-voorschriften op dit gebied.

De poging van de nieuwe LNV-bewindslieden om jagers terug te brengen tot de rol van ‘uitroeiers’  en ‘lijfwachten van landbouwgewassen’  gaat de jagersvereniging veel te ver. Volgens de jagers zijn de voorstellen in strijd met de jachtwet, het Statuut van de Poolse Jachtvereniging en hun ethische code.

Door de Afrikaanse varkenspest hebben de afgelopen zeven jaar veel ‘kleine’ Poolse varkenshouders hun activiteiten opgegeven. Volgens het Ministerie van Landbouw in Warschau waren er in 2014 – toen de zeer besmettelijke dierziekte voor het eerst in Polen werd ontdekt – nog 179.000 individuele varkenshouderijen met in totaal ongeveer 10,5 miljoen dieren, wat neerkomt op een gemiddelde van 59 varkens per kudde. 

In 2019 was het aantal varkensbedrijven gedaald tot 116.000. Medio 2021 telde de overheid nog zo’n 92.000 bedrijven met varkens, wat overeenkomt met een daling van bijna de helft ten opzichte van 2014.

Populair

Broederij Verbeek doet met nieuwe Respeggt-methode haan-of-kip test

Europa's grootste broederij Verbeek in Zeewolde heeft voor de geslachtsbepaling van broedeieren nieuwe technologie aangeschaft van de Duits-Nederlandse Seleggt-groep.

Nederlandse Europarlementariërs verdeeld over van-boer-tot-bord

De Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben zeer verdeeld gestemd over een groot pakket wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe Europese voedselstrategie,...

Schonere Europese toekomst begint op de menukaart van EU-restaurant

Dit weekeinde zijn in het Europees Parlement in Straatsburg opnieuw enkele honderden EU-burgers uit de 27 EU-landen met elkaar in debat...

Regeringsleiders: nog geen besluit over EU-rem op hogere energieprijs

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen zijn het nog niet eens over wat de Europese Unie kan doen tegen...

Poolse pluimvee raakt door de vogelgriep export naar VS kwijt

Poolse pluimveehouders houden de adem in, nu vorige week op meerdere plekken in het land opnieuw vogelgriep is geconstateerd. Afgelopen week...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...