dinsdag 20 april 2021
Home Internationaal Toekomst Nederlandse landbouw door stikstof iets minder positief

Toekomst Nederlandse landbouw door stikstof iets minder positief

De vooruitzichten voor de Nederlandse agrarische sector voor de komende jaren lijken minder positief door verkleining van de veestapel als gevolg van het stikstofbeleid. Wel is enig prijsherstel in de loop van 2021 haalbaar, stelt het ING Economische Bureau in een geactualiseerd vooruitzicht.

Volgens ING-sectoreconoom Henk van den Brink is de agrarische sector is vorig jaar met een volumegroei van 1 procent minder gevoelig gebleken voor de coronacrisis dan andere sectoren. Maar de productiewaarde kromp met 4 procent door minder afzet en dalende prijzen.

Dit jaar blijft de onzekerheid over de mogelijke gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid groot, vooral in de intensieve veehouderij, constateren de economen van ING. In de strijd om de ruimte wordt bovendien de landbouw bedreigt door claims voor woningbouw, zonne- en windmolenparken en aanleg van nieuwe natuur.

“Landbouw is economisch gezien een onmisbare pijler. De sector heeft altijd fors geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming. Bovendien blijft de landbouwsector onder het door de EU vastgestelde stikstofplafond voor de veestapel aldus Van den Brink. Het worden uitdagende jaren voor de agrarische sector”, stelt de sectoreconoom Agri & Trade van het ING Economisch Bureau.

De coronacrisis heeft voor de melkprijs aanvankelijk geleid tot een daling van ruim zes procent onder het langjarig gemiddelde. Door hogere voerkosten zelfs tot meer dan 20 procent maar sinds maart weer terug op het gemiddelde niveau. De hoge voerkosten blijven volgens ING ook de rest van dit jaar de verwachte rendementsgroei temperen.

Voor varkenshouders kende de prijs- en resultaatontwikkeling vorig jaar hoge pieken en dalen, met bovengemiddeld rendement. Ze gaan echter een onzeker jaar tegemoet vanwege de corona en de Afrikaanse varkenspest. Bovendien lopen wereldwijd de grondstoffenprijzen op, met hoge voerkosten als gevolg, aldus ING Economisch Bureau.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...