maandag 19 april 2021
Home Internationaal Vlaamse beekjes en rivieren niet schoner maar nog meer vervuild

Vlaamse beekjes en rivieren niet schoner maar nog meer vervuild

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaamse landbouwgebieden verbetert niet maar gaat er steeds verder op achteruit. En door overbemesting neemt de nitraatvervuiling neemt niet af, maar toe. Ook in Noord-Brabant zijn aanvullende maatregelen nodig.

België voldoet al enkele jaren niet aan de EU-criteria tegen watervervuiling, zo blijkt uit het nieuwe Mestrapport 2020 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Bovendien worden de EU-regels tegen erfafspoeling over enkele jaren verder aangescherpt.

Dat het water in Vlaanderen zwaarder vervuild is, komt doordat uitgereden mest niet volledig door gewassen wordt opgenomen en uiteindelijk in het slootwater belandt. De afgelopen jaren lag op bijna een kwart van de meetpunten in Vlaamse riviertjes en het nitraatgehalte te hoog.

Uit het rapport blijkt dat de naleving van de mestwetgeving beter moet. Er geldt in België een verbod op het bemesten van stroken langs sloten, riviertjes en watergangen. Vorig jaar werd bij ruim 380 boerderijen gecontroleerd, waarbij in meer dan de helft boetes of sancties werden opgelegd.

Het toezicht op bemesting op de teeltvrije zone langs waterlopen zorgde weliswaar voor minder overtredingen dan het jaar ervoor, maar de overtredingen blijven nog steeds te hoog.

Dat de cijfers nu de verkeerde kant uitgaan, maakt het voor de Belgische landbouwsector niet makkelijker. ‘Het zijn slechte resultaten’, zegt Vanessa Saenens, de woordvoerster van de Boerenbond tegen de Vlaamse omroep VRT. ‘Dat is jammer, want de sector wil meewerken.’

De droge weersomstandigheden van de voorbije jaren zijn ongetwijfeld van invloed geweest op de waterkwaliteit. De VLM benadrukt wel dat het de verantwoordelijkheid is van elke landbouwer om de bemesting slim en op de juiste manier uit te voeren. Volgend jaar komt er een cursus voor Belgische boeren hoe om te gaan met bemesting aan de waterkant.

In de aangrenzende Nederlandse provincie Noord-Brabant gaan adviseurs van de ZLTO veehouders bezoeken om kosteloos een erfscan tegen afspoeling op te stellen. Bovendien maken de Brabantse gemeenten, waterschappen en provinciebestuur een MER-rapportage over schone en geschikte gebieden voor mestbewerking.

De slechte nitraatcijfers komen voor de Vlaamse landbouwsector op een ongelukkig moment. Deze week bespreken de EU-landen het Klimaatbeleid op een Europese top. België heeft daarover nog geen standpunt ingenomen omdat de regio-regering van Vlaanderen de CO2-vermindering afwijst.

In de Vlaamse regering circuleren berekeningen die erop neerkomen dat Vlaamse boeren alleen aan alle EU-Klimaatregels kunnen voldoen als ze hun veestapel met 40 procent zouden inkrimpen.

Populair

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...