vrijdag 30 september 2022
Home EP Landbouwcommissie: boer-tot-bord en kunstmestplan 'terug naar af'

Landbouwcommissie: boer-tot-bord en kunstmestplan ‘terug naar af’

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement verwerpt de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Volgens veel Europarlementariërs rammelt het plan aan alle kanten.

Maar volgens agri-commissievoorzitter Norbert Lins staat nog niet vast of de EU-commissarissen zich daar iets van zullen aantrekken, omdat het de ENVI-milieucommissie is die over het omstreden voorstel moet adviseren. En die parlementscommissie wil juist wel ‘minder chemie in het groen’.

In de eerste zitting na het zomerreces en na de presentatie (eind juni) van de natuur-herstelplannen herhaalde de agri-landbouwcommissie de bezwaren die al vanaf vorig jaar worden ingebracht tegen de kunstmestplannen in van-boer-tot-bord. Die bedenkingen komen vooral uit de centrum-rechtse fracties, terwijl Groenen en Links vinden dat de agrarische lobby de risico’s negeert voor gezondheid, biodiversiteit en bodemkwaliteit.

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) zei dat de EU-Commissarissen met hun van-boer-tot-bord ‘ terug naar de tekentafel’ moeten. Volgens hem is er het afgelopen jaar sinds de presentatie van de F2F-plannen in de wereld van alles veranderd.

Ook andere Europarlementariërs wijzen op ingrijpende gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne, de Westerse sancties tegen Rusland, de nieuwe energie-politiek en de dreigende economische recessie in de EU.

Agri-topambtenaar Michael Scannell benadrukte dat er in de EU geen voedseltekort is, dat de voedselzekerheid niet in het geding is, en dat er wereldwijd geen exportprobleem is, maar hooguit een transportprobleem. Bovendien hoeft de halvering van de zwaarste categorie chemicaliën niet onmiddellijk en in ‘een klap, maar uitgesmeerd over een periode van een jaar of zeven, acht worden gehaald.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) vindt dat EC-voorzitter Ursula von der Leyen het heft maar in handen moet nemen, en van de nieuwe dreigende situatie maar een ‘chefsache’ moet maken. Agri-voorzitter Norbert Lins zei dat het informele overleg van de Landbouwministers (14 – 16 september) in Praag geheel in het teken zal staan van de nieuwe landbouw- en energiesituatie.

Populair

Amerikaanse landbouw vreest voor prijsopdrijving in kunstmesthandel

De Amerikaanse Landbouwminister Tom Vilsack heeft wereldwijde leveranciers van kunstmest gewaarschuwd de prijzen niet onnodig op te drijven. Hij waarschuwde de...

Geen uitstel of afstel voor van-boer-tot-bord maar ‘niet op de agenda’

Europese functionarissen ontkennen dat er binnen de EU ‘besloten zou zijn’ om twee voorgenomen wetteksten tegen pesticidengebruik op de lange baan...

Polen mag van EU boeren subsidie geven voor aankoop van kunstmest

Polen is het eerste EU-land dat van de Europese Mededingingsautoriteiten toestemming heeft gekregen voor directe staatssteun bij de aankoop van kunstmest....

EU-landen stellen opnieuw Green Deal-onderdeel in landbouw uit

De nieuwe Europese verplichte wisselteelt op akkers die volgend jaar zou ingaan, wordt waarschijnlijk uitgesteld. De Europese Commissie en de 27...

Kyriakides zet minder kunstmest in boer-tot-bord alsnog op EU-agenda

EU-gezondheidscommissaris Stella Kyriakides heeft alsnog de boer-tot-bordwetten op de agenda gezet van de wekelijkse commissarissen-vergadering van aanstaande woensdag.

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...