zondag 4 juni 2023
Home EP Afgeroomde gaswinsten ook voor steun landbouw en glastuinders

Afgeroomde gaswinsten ook voor steun landbouw en glastuinders

Het kabinet mag de afgeroomde megawinsten van de energiebedrijven ook gebruiken voor subsidie voor kleine ondernemers in de landbouw of de glastuinbouw. De Europese Commissie zegt dat de regeringen van de EU-landen in grote lijnen zelf mogen uitmaken hoeveel ze uittrekken voor steun aan huishoudens of aan het midden- en kleinbedrijf.

Om die gerichte steun aan grote gasgebruikers mogelijk te maken, gaan de Europese regels voor Mededinging en Concurrentie op de helling. Brussel zegt dat ongewone tijden vragen om ongewone oplossingen. De laatste tijd hebben de meeste kunstmestfabrieken hun productie al vrijwel stilgelegd en ook steeds meer ondernemers in de Nederlandse glastuinbouw krimpen vanwege de extreem hoge gasprijzen in.

Klimaatcommissaris Frans Timmermans en Energiecommissaris Kadrie Simson maakten woensdag in Straatsburg hun voorstel voor een EU-energie-noodpakket bekend. Dat komt er op neer dat alle EU-landen de overwinsten van hun energiebedrijven móeten gaan herverdelen.

Ook moeten de EU-burgers minstens vijf procent energie gaan besparen. Daarnaast gaat de EU het omschakelen naar duurzame energie ( meer zonne- en windenergie) versnellen.

Vice-president Timmermans wees er in een persgesprek met Nederlandse verslaggevers in de wandelgangen in Straatsburg op dat Nederlanders met het bezuinigen op hun stroom- en gasgebruik in de EU al behoorlijk voorop lopen.  Het Europees Parlement steunt het voorstel om het gebruik van hernieuwbare energie te versnellen en het energieverbruik te verminderen. 

Een meerderheid stemde woensdag ervoor het gebruik van duurzame energiebronnen te verhogen. In 2030 moet 45 procent van het totale verbruik hernieuwbaar zijn. De vervoersbranche moet met hulp van innovatie zestien procent minder broeikasgassen gaan uitstoten. In de industrie moet het duurzaam energiegebruik ook jaarlijks gaan stijgen.

Er is de laatste tijd veel debat geweest over het kappen van bomen voor zogenoemde biomassa, dat zorgt voor ontbossing. Europarlementariërs hebben daarom amendementen aangenomen om de meeste houtachtige biomassa-brandstoffen stapsgewijs niet meer mee te tellen als hernieuwbare energie.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...