Agnes Jongerius (PvdA) Europees onderhandelaar minimumloon

EMPL Constitutive meeting - Election of Chair and Vice-Chairs

Het Europees Parlement heeft de Nederlandse Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) benoemd tot rapporteur en mede-onderhandelaar voor een Europees minimumloon.

Ze gaat de komende maanden onderhandelingen voeren met de Europese Commissie en met de 27 SoZa-ministers over een Europese richtlijn voor minimumlonen. “We kunnen zoden aan de dijk zetten voor hogere lonen in Nederland en in de rest van Europa met deze Europese richtlijn”, zei Jongerius in reactie op de aanvaarding van haar voorstel.

“Vakkenvullers, medewerkers in de kraamzorg, vorkheftruckchauffeurs: het zijn allemaal mensen die voor een minimumloon werken. Tijdens de corona-crisis bleken zij eens te meer onmisbaar. Het is de hoogste tijd dat zij hiervoor een eerlijk loon gaan verdienen. Hard werken en toch in armoede leven, dat is ontoelaatbaar in Nederland en in heel Europa”, aldus Jongerius.

Ze wil een ondergrens vaststellen die in Nederland neerkomt op 14 euro per uur. Ook moeten meer mensen onder een cao vallen en wil ze inhoudingen en uitzonderingen op het minimumloon tegengaan.

De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat het wettelijk minimumloon altijd boven de armoedegrens ligt, benadrukt ze. “De EU is een van de rijkste regio’s ter wereld. 95 miljoen Europeanen lopen echter een armoederisico. We mogen niet toestaan dat economische belangen prevaleren boven sociale bescherming ”, aldus de Duitse mede-rapporteur Ӧzlem Demirel.

Volgens de definitie van Eurostat lopen mensen het risico op armoede als hun besteedbaar inkomen langer dan een half jaar lager is dan 60% van het nationale gemiddelde inkomen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 9,4% van de Europese werknemers in 2018 een armoederisico liep.

Lage lonen zijn in veel EU-landen niet in hetzelfde tempo gestegen als andere lonen, waardoor de inkomensverschillen alleen maar groter worden.