AGRI-commissie vraagt opnieuw om steun voor varkensindustrie

Om de varkensvleessector te ondersteunen, moet de Europese Commissie reclamebudgetten inzetten en promotionele acties ondernemen om nieuwe afzetmarkten aan te boren. Ook moet Brussel met een opkoopregeling ingrijpen op de EU-markt.

Dat schrijft voorzitter Norbert Lins van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement aan AGRI-commissaris Janusz Wojciechowski. 

De Europese Commissie heeft dergelijke verzoeken de afgelopen maanden herhaaldelijk  afgewezen. Det hoogste ambtelijke top van het commissariaat betoogde vorige week dat Brussel geen praktische, financiële en juridische mogelijkheden heeft om gericht in te grijpen. Veel EU-landen vinden ook dat Brussel op een of andere manier met extra geld over de brug moet komen.

Over de brief van Lins is tot nu toe niet in de AGRI-commissie inhoudelijk gesproken of gestemd, maar dat komt woensdag (2 februari) in de reguliere vergadering aan de orde. Lins schrijft zijn brief ‘met instemming van de meerderheid van de fracties in de commissie’. EU-Commissaris Wojciechowski wijst ingrijpen af omdat het – volgens hem – geen agrarische kwestie is die de varkenssector treft, maar een macro-financieel-economische.

Lins wijst er op dat in verscheidene EU-landen de varkenssector ten onder dreigt te gaan, waardoor die bedrijfstak slechts in een een paar landen overeind blijft. “Voortdurend niets doen […] zou leiden tot concentratie van varkensvleesproductie, met alle negatieve gevolgen voor milieu, klimaat en de regionalisering. Dat staat in schril contrast met onze Green Deal en Farm to Fork-doelstellingen en ambities”, waarschuwt de brief. 

Ook wijst Lins er op dat nationale maatregelen voor plattelandsontwikkeling of staatssteun […] niet het meest geschikt zijn om de situatie aan te pakken. Lins benadrukt dat “het voor de Europese Commissie het moment is aangekomen om de sector krachtig te steunen via niet-discriminerende (= voor alle landen geldende – red.) activiteiten voor nieuwe afzetmarkten,  evenals marktinterventie op EU-niveau. Ook zou alles in het werk moet worden gesteld om de huidige varkenspest-uitbraak in te dammen en uit te roeien”.