Allerlaatste-moment-oplossing van EU-liberalen voor natuurherstelwet

In het Europees Parlement dient de liberale Renew-fractie een nieuw compromis in om de blokkade van de omstreden natuurherstelwet te doorbreken. Volgens fractieleider Pascal Canfin (Fr.) ligt hun amendement dicht bij dat van de meerderheid van de EU-milieuministers.

Eerder wees de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) ook al op een mogelijke allerlaatste-moment-oplossing.

In het voltallige Europarlement zal het woensdag bij de stemming opnieuw kunnen aankomen op een enkele stem. Daar kan EVP-fractieleider Manfred Weber niet (zoals hij in juni in de milieucommissie deed) weifelende fractiegenoten vervangen door vóór-stemmende (veelal: Duitse) christendemocraten. 

Alleen als de voltallige EVP-fractie unaniem blijft (187), en alle stemmen binnenhalen van alle conservatieven (61), extremisten en nationalisten (76) en onafhankelijken (29) hebben de christendemocraten één stem over. De centrumlinkse combinatie van S&D/PvdA (148), liberale VVD/D66 (97), Groenen (68) en Verenigd Links (39) komt er dan van de 705 eentje tekort.

Volgens fractieleider Canfin is duidelijk dat de Renew-liberalen met het indienen van hun eigen amendement niet langer (zoals in de commissies) verdeeld zullen stemmen, en dat verscheidene EVP/CDA’ ers het eens zijn met de eerdere insteek van de milieuministers. Verscheidene ministers van christendemocratische komaf uit verschillende EU-landen stemden daar toen al vóór.

De kans dat de EVP komende week niet unaniem maar verdeeld zal stemmen, is bovendien toegenomen doordat de Europese Commissie vorige week twee landbouw-vriendelijke nieuwe voorstellen heeft gepresenteerd: (toekomstige) toelating van gen-technieken (crispr-cas) en een schonegrond-richtlijn (vooralsnog) zonder verplichtingen. Die twee onderdelen van het EU-klimaatbeleid waren al aangekondigd in de Green Deal.

Het door voorzitter Zweden ingediende ministerscompromis  is een forse afzwakking van het vorig jaar mei ingediende natuurherstel-voorstel van de EU-Commissarissen  Frans Timmermans (Klimaat), Virginius Sinkevicius (Milieu) en Stella Kyriakides (voedselveiligheid).

Zo is de verplichtende ‘resultaatverplichting’ versoepeld naar ‘inspanningsverplichting’, en mag in dichtbevolkte en dichtbebouwde gebieden het verslechteringsverbod voor bouwvergunningen ‘‘van algemeen belang’ worden losgelaten. Ook moet Brussel meer geld uittrekken voor schaderegelingen. 

Het Europees Parlement debateert dinsdagochtend over het eindrapport van (de Spaanse ) Europarlementariër Cesar Luena waarover vorige maand tot tweemaal toe de stemmen in de milieucommissie staakten: 44-44. De afgelopen week hebben onderhandelaars van de EP-fracties geprobeerd het eens worden over een voorstel dat ook de steun zou kunnen krijgen van de EVP/CDA.

Als woensdagochtend bij de stemming blijkt dat het Europarlement in meerderheid een standpunt heeft ingenomen, kan het drie-partijen-overleg met de Europese Commissie en de 27 Milieuministers (de triloog) later dit jaar van start gaan. Als het Europarlement het Luena-rapport verwerpt of als de stemmen staken, is de natuurherstelwet definitief van tafel.