Benoemingen en takenpakket Hoekstra en Šefčovič op EU-agenda

Dutch Minister of Foreign Affairs Wopke Hoekstra delivers a joint press conference with his French and Romanian counterparts in Bucharest, Romania, on January 27, 2023. (Photo by Andrei Pungovschi / AFP)

De hoorzittingen over de benoeming van de Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra en de verschuiving van het Green Deal-takenpakket naar de Slowaakse Europees Commissaris Maroš Šefčovič worden in Straatsburg gehouden op 2 en 3 oktober. 

De hoorzittingen worden georganiseerd door de Envi-milieucommissie. De commissies Industrie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkeling zullen ook deelnemen aan de hoorzitting van Hoekstra op 2 oktober, terwijl de commissies Industrie, Transport en Landbouw zullen deelnemen aan de hoorzitting van Šefčovič op 3 oktober.

De christendemocraat Hoekstra is door commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorgedragen als commissaris voor de klimaatportefeuille. De Nederlandse politicus was de afgelopen twee jaar vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, en daarvoor vijf jaar  minister van Financiën.

De sociaaldemocraat Šefčovič, die nu al eerste vicevoorzitter van de Commissie is, zou de verantwoordelijkheid voor de Europese Green Deal op zich nemen, naast zijn huidige taken op het gebied van interinstitutionele betrekkingen en vooruitziendheid. De herschikking volgt op het vertrek van Frans Timmermans om zich kandidaat te stellen voor de Nederlandse parlementsverkiezingen die in november zullen plaatsvinden.

De benoeming van Hoekstra tot nieuwe EU-commissaris voor Klimaatbescherming roept niet alleen in Nederland weerstand op omdat hij de afgelopen jaren geen enkel groen of milieuvriendelijk profiel heeft opgebouwd. Ook in het Europees Parlement gaan stemmen op dat hij als oud-staffunctionaris van Shell en van McKinsey nou niet bepaald een klimaat-enthousiasteling was.

Uit vooraf ingediende schriftelijke vragen wordt al duidelijk dat vooral de Groenen, Verenigd Links en de S&D-sociaaldemocraten Hoekstra uitgebreid bevragen, niet alleen op zijn Klimaatvisie maar ook over biodoversiteit, opwarming van de aarde en terugdringing van broeikasgassen. Om succesvol

door die hoorzitting te komen, heeft Hoekstra de steun nodig van tweederde meerderheid van die organiserende envi-commissie. Als meerdere fractieleiders daar hun stem ‘onthouden’, kan eventueel een vervolg-hoorzitting worden gehouden.

Volgens de huidige planning stemt het voltallige Europees Parlement op donderdag 5 oktober over de benoemingen en takenpakketten van Hoekstra en Šefčovič. Voor die voordrachten van Von der Leyen is een enkelvoudige meerderheid voldoende. Het Europarlement kan een voordracht niet afwijzen, maar kan alleen – desnoods- de hele Commissie naar huis sturen.