Burgerpetitie roept EU op tot fokverbod voor bontindustrie

https://www.animalrights.nl/bont-miljonair-knijpt-gemeente-uit

De hoorzittingencommissie van het Europees Parlement heeft in Brussel de petitie tegen de Europese bontindustrie in ontvangst genomen. Die  burgerinitiatief-campagne, bekend als ‘Fur Free Europe’, is de afgelopen weken meer dan anderhalf miljoen keer ondertekend en haalt daarmee de drempel om formeel door de EU-instellingen in behandeling te worden genomen.

Eerder dit jaar hebben de EU-landbouwministers van verscheidene landen, waaronder Nederland, al een dringende oproep gedaan om de bontfokkerij in de hele EU te beëindigen. Ze benadrukten de ethische en milieukwesties rond de bontindustrie en riepen op tot een versnelling van de inspanningen om een einde te maken aan deze praktijk. 

Bij de presentatie van de petitie-resultaten in Brussel was geen enkele Europees Commissaris aanwezig, tot onvrede van verscheidene EU-parlementariers, zoals de Nederlandse Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).  “Het burgerinitiatief is de enige vorm van directe democratie die de EU kent, maar de Europese Commissie lijkt zowel het instrument als het welzijn van dieren niet serieus te nemen”.

De ‘Fur Free Europe’-campagne heeft niet alleen steun van EU-burgers gekregen, maar heeft ook indruk gemaakt op het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), dat de inspanningen van de campagne heeft geprezen. Het EESC, als een EU-adviesorgaan, heeft de campagne aangemoedigd en erkend als een belangrijke bijdrage aan het debat over dierenwelzijn in Europa.

Volgens critici vormt de bontindustrie ook een risico voor de volksgezondheid. Dieren als nertsen zijn bevattelijk voor virussen, zoals het COVID-19 virus. Het is gebleken dat in de bontindustrie razendsnel mutaties kunnen ontstaan die ook een gevaar vormen voor de mens. 

Hazekamp benadrukte dat zowel een Europawijd productieverbod als een importverbod noodzakelijk zijn. Europese beleidsmakers zijn nog verdeeld over deze kwestie, met sommige landen die al stappen hebben ondernomen om de bontfokkerij te verbieden, terwijl andere aarzelen vanwege economische belangen en werkgelegenheid in de bontindustrie. 

Het is nog onduidelijk of het uitstellen van verschillende dierenwelzijnswetten gevolgen zal hebben voor het al door de LNV-ministers bepleite bont-verbod. Komende week zal de Partij voor de Dieren het burgerinitiatief alsnog onder de aandacht brengen bij de Europese Commissie tijdens een plenair debat in Straatsburg.