Derde Green Deal-wet dreigt te sneuvelen

De Envi-Milieucommissie van het Europees Parlement kan dinsdag de weg vrijmaken voor de 27 EU-landen om nieuwe genetische technieken in de landbouw toe te laten. Als de milieucommissie er niet te veel voorwaarden aan verbindt, kunnen de landbouwministers er woensdag alsnog hun akkoord aan geven.

In dat geval kan de verruiming voor nieuwe gewastechnieken nog voor de Europese verkiezingen van juni worden afgekaart. Daar ziet het echter niet naar uit.

De Agri-Landbouwcommissie van het Europarlement heeft in januari al ingestemd met het zo spoedig mogelijk opheffen van patentverbod op NGT-1-rassen. Wel is toen gevraagd te voorkomen dat (chemische) bedrijven patentrechten op gmo-middelen kunnen aanvragen.

Eind vorig jaar was al gebleken dat er onder de Agri-ministers van de 27 EU-landen nog niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid voor is. Weliswaar zijn er 15 landen voor, maar die hebben samen niet de vereiste 65% van de EU-inwoners, maar slechts 57,8%. Duitsland (18,72%), België (2,61%) en Bulgarije (1,44%) onthielden zich van stemming omdat hun nationale  regeringscoalities er verdeeld over zijn. Negen landen, waaronder Polen (8,37%), willen verbeteringen in het voorstel zoals bescherming van kwekersrechten.

Het staat vast dat de Agri-ministers van Duitsland en België (dat dit half jaar roulerend EU-voorzitter is) zich woensdag opnieuw van stemming zullen onthouden. Polen zou woensdag de doorslag kunnen geven als er duidelijkheid komt over verplichte etikettering van gmo-bewerkte voedselproducten. Daar is de Agri-Landbouwcommissie tegen, maar de Envi-milieucommissie voor. 

Daarmee ziet het ernaar uit dat een derde onderdeel van de Green Deal-plannen van de Europese Commissie ontmanteld gaat worden. Vorig jaar is al de richtlijn voor het tegengaan van verdere achteruitgang van natuurgebieden door de EU-landen en de Landbouwcommissie ontdaan van nieuwe verplichtingen. 

Ook is een voorstel voor minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen uiteindelijk door het Europees Parlement verworpen nadat ook vrijwel alle nieuwe criteria waren weggestemd. Het huidige Belgische EU-voorzitterschap heeft aangekondigd het wetsvoorstel te willen ontdoen van omstreden onderdelen, en het daarna opnieuw bij de Landbouwministers te willen indienen.