maandag 29 mei 2023
Home EP EU-politici willen minder methaan uitstoot om opwarming te remmen

EU-politici willen minder methaan uitstoot om opwarming te remmen

De Europese Unie moet tijdens de aankomende klimaattop in Glasgow gaan voor een wereldwijd methaanakkoord. Dat stelt het Europarlement. Door de uitstoot van methaangas in en buiten EU tegen te gaan, kunnen de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald.

Methaan is als broeikasgas ongeveer 25 keer zo sterk als koolstofdioxide en zorgt voor de opwarming van de aarde. Tien procent van de EU-uitstoot is methaan. Ook moeten er in de EU strengere controles komen op de import van olie en gas.

In het Schotse Glasgow gaat op 31 oktober een grote klimaatconferentie van start. Dan komen landen en organisaties samen om te praten over nieuwe oplossingen die de opwarming van de planeet moeten tegengaan. De EU is daar ook aanwezig. Voor de strategie en inzet van de EU heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen.

Het verlagen van de methaanuitstoot vormt de hoofdmoot van de EU-strategie. Dat kost volgens het Parlement het minste en levert de hoogste afbouw op van de uitstoot van broeikasgassen. Als het aan de Europarlementariërs ligt, dan moet er in Glasgow een wereldwijd methaanakkoord gesloten worden.

Door in te zetten op de afbouw van methaangassen in de EU, kunnen we de klimaatdoelen van het Parijsakkoord makkelijker en goedkoper halen, aldus het Parlement. De landbouw heeft hier het grootste aandeel in, omdat de veestapel – vooral koeien – veel methaangas uitstoot.

De Europarlementariërs willen daarom nieuwe maatregelen in EU-lidstaten die deze uitstoot verminderen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de voedselproductie naar buiten de EU wordt verplaatst om die nieuwe spelregels te ontlopen.

Fossiele brandstoffen moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd, vindt het Europarlement. Aangezien ruim tachtig procent van het olie- en gasverbruik in de EU afkomstig is van geïmporteerde grondstoffen, moeten daar strikte controles op komen. Fossiele brandstoffen zoals olie en gas mogen in de toekomst alleen nog worden geïmporteerd als ze voldoen aan de EU-regels.

De Griekse Europarlementariër Maria Spyraki schreef het rapport dat aan de resolutie vooraf ging. Zij zegt: ‘We moeten onmiddellijk handelen en concrete resultaten boeken bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, om de mens en de planeet vandaag en in de toekomst te beschermen. Door bindende doelstellingen voor de reductie van methaan vast te stellen, kan de EU een sleutelrol spelen om de rest van de wereld hetzelfde te laten doen.’

Populair

Europarlement beperkt transport van slachtvee tot maximaal 8 uur

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch onderzoeksrapport naar misstanden bij veetransporten, vooral bij de export naar landen buiten de...

IPPC: helft wereldbevolking lijdt nu al onder opwarming van de aarde

Een nieuw rapport van de internationale IPPC-klimaatwetenschappers laat opnieuw zien hoe kwetsbaar klimaatverandering mensen maakt. De opwarming van 1,1°C heeft al...

Oostenrijks kunstmestconcern toch niet verkocht aan Russische tycoon

Het Oostenrijkse chemie- en kunstmestbedrijf Borealis heeft besloten het overnamebod van de Russische miljardair Andrei Melnisjenko af te wijzen. De steenrijke...

Wojciechowski op zoek naar extra EU-subsidie voor Europese boeren

Europees landbouwcommissaris Wojciechowski verwacht ‘binnenkort’ EU-beslissingen over meer financiële steun voor de landbouw, naast de al eerder toegezegde noodhulp en staatssteun....

‘Landbouw zonder kunstmest wordt redmiddel voor biologisch boeren’

Europees landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zegt dat voor de meeste kleine en middelgrote agrarische bedrijven een overstap naar biologische landbouw wel eens...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...