woensdag 29 maart 2023
Home EP EU-politici willen snel besluit over toelaten natuurlijke (kunst-)mest

EU-politici willen snel besluit over toelaten natuurlijke (kunst-)mest

Het Europees Parlement vindt dat de EU minder afhankelijk moet worden van geïmporteerde kunstmest, en dat versneld nieuwe natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals het door Nederland bepleite Renure moeten worden toegelaten.

Ook willen de Europarlementariërs dat de Europese Commissie gaat onderzoeken of er een gezamenlijk aankoop-mechanisme voor meststoffen moet komen.

Na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 stegen de prijzen van kunstmest en energie sterk, wat gevolgen had voor de voedselprijzen. De prijzen voor stikstof-meststoffen stegen in september 2022 met 149%, waarbij de grootste kunstmestfabrikanten recordwinsten boekten.

Het Parlement dringt er bij de Commissie op aan om de aanvoer van meststoffen te waarborgen, maatregelen te nemen om de prijzen te verlagen en om de strategische autonomie op het gebied van meststoffen te vergroten. De EU-politici erkennen wel dat een Europese zelfvoorziening voor minerale meststoffen op middellange termijn “niet realistisch” is.

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema, die mede-indiener van de kunstmest-resolutie, wees er op dat de landbouw optimaal gebruik zal moeten maken van de meststoffen die al voorhanden zijn, zoals dierlijke mest en menselijke uitwerpselen.

Helaas wordt dit volgens hem belemmerd door Europese regels. Hij hekelde dat boeren in de huidige situatie een deel van hun eigen dierlijke mest tegen betaling moeten afvoeren en tegelijkertijd duur kunstmest moeten aankopen.

In een resolutie die donderdag bij handopsteking is goedgekeurd, roepen de EP-leden op tot een Europese mest-strategie, het liefst al binnen enkele maanden. Ze merken op dat Russisch gas, gebruikt bij de productie van kunstmest, bijdraagt ​​aan de financiering van de oorlog in Oekraïne en roepen daarom op “zo snel mogelijk voldoende geld toe te wijzen om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van dit gas”.

De indiener van de omvangrijke niet-bindende resolutie, de Duitse voorzitter van de Landbouwcommissie Norbert Lins (EVP), zei: “We moeten dringend zorgen voor voldoende meststoffen voor onze boeren en we hebben meer actie nodig om hun inkoopprijzen te verlagen.

Het vervangen van minerale meststoffen door nutriënten uit biologische bronnen zou de gereedschapskist voor boeren aanzienlijk verbreden en de Europese landbouw minder afhankelijk maken van de invoer van kunstmest uit derde landen.”

Populair

Alles van boeren ván en óp het veld moet straks in één EU-administratie

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de 27 Landbouwministers hebben een compromis bereikt over verplichte identieke administratie en toezicht op...

Russen ‘versoepelen’ blokkade van de Oekarïense Zwarte Zeehavens

Het Russische leger heeft het Oekraïense Slangeneiland verlaten. Volgens het Russische ministerie van Defensie doen ze dit om te laten zien...

Hitte en droogte teisteren Franse en Spaanse landbouwgebieden

In de Europese Unie blijven hitte en droogte vooral de zuidelijke EU-landen in hun greep houden. In Frankrijk klinkt vanuit agrarische...

Europarlement stemt maandag in met meer hernieuwbare energie

Het Europees Parlement stelt maandag in Straatsburg naar verwachting in met een nieuwe EU-richtlijn voor hernieuwbare energie. Met de stijgende energierekeningen...

Europarlement: Rutte moet niet zo moeilijk doen over komst Roemenië

Het Europees Parlement vindt dat de Nederlandse premier Rutte niet langer zo moeilijk moet doen over de toelating van Roemenië tot...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...