woensdag 8 februari 2023
Home EP EU-rapporteur Huitema: niet minder maar andere gewasbeschermers

EU-rapporteur Huitema: niet minder maar andere gewasbeschermers

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) is komend jaar een van de zeven ‘rapporteurs’ die met de Europese Commissarissen en met de 27 LNV-ministers gaat onderhandelen over vermindering van gewasbeschermers. Het terugdringen van chemische middelen in de land- en tuinbouw is één van de speerpunten uit van-boer-tot-bord, dat onderdeel is van de Klimaatplannen uit de Green Deal.

 Huitema zit namens de Europese liberalen in deze onderhandelingsdelegatie van de ENVI-milieucommissie vooral omdat hij ook (plaatsvervangend) lid is van de AGRI-landbouwcommissie. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het Nederlandse plan om dierlijke mest zodanig om te werken dat het schoner en milieuvriendelijker is dan veel van de huidige meststoffen.

 Huitema (38) zit sinds 2014 in het Europees Parlement. In de vorige zittingsperiode zat hij in de Landbouwcommissie maar stapte in 2019 doelbewust over naar de Milieucommissie.”Ik zag aankomen dat veel landbouwkwesties een steeds grotere milieu-impact kregen, en dat dat niet met de traditionele landbouwmethoden konden worden opgelost. Ik zie dat het welles/nietes en de polarisatie over ‘ minder pesticiden’ zich ook voordoet in de landbouwsector”, aldus Huitema.

 Het team van de zeven fractie-rapporteurs van de Milieucommissie staat onder leiding van de Oostenrijkse Sara Wiener (Groenen). De afgelopen jaren heeft die ENVI-commissie verscheidene belangrijke dossiers van de AGRI-landbouwcommissie ‘overgenomen’. Die verschuiving is een rechtstreeks gevolg van het feit dat vice-voorzitter Frans Timmermans ‘Klimaat’ tot hoofddoel en paradepaardje van de Commissie-Von-der-Leyen maakte. Green Deal, boer-tot-bord, biodiversiteit, minder milieuvervuiling zijn daar een rechtstreeks gevolg van.

 Huitema wijst er op dat de landbouwsector-zelf het middelengebruik ook wil verminderen. “Boeren kopen dat spul heus niet voor hun lol. Zeker niet de laatste tijd, nu het alleen maar duurder wordt. Ze gebruiken zulke middelen omdat ze het risico van een misoogst willen voorkomen. En omdat er nog steeds geen alternatieven voor beschikbaar zijn ….”.

 Van het ontbreken van alternatieven wil Huitema in die onderhandelingen een speerpunt maken. “Ik denk dat we veel weifelaars aan onze kant kunnen krijgen als het Europese speerpunt niet langer het ‘verminderen’ is, maar het ‘ vervangen’. Zeg maar: dat ons doel wordt dat we de helft van alle chemische middelen vervangen door milieuvriendelijke en natuurlijke middelen”. 

 “En dan moeten we natuurlijk ook meteen  met de LNV-ministers aanpakken dat de EFSA en andere EU-instanties sneller de toelating afhandelen van nieuwe middelen. Want nu zeggen de EU-politici dat de chemische kunstmest de helft minder moet, terwijl de EU-instanties zeggen dat ze geen budget en geen personeel voor een oplossing hebben. Zo kan dat natuurlijk niet”, aldus Huitema.

 Behalve over die ‘vervangers’ wil Huitema ook met de Commissarissen Kyriakides (plantbescherming), Timmermans (Klimaat), Sinkevicius (Milieu) en Wojciechowski (Landbouw) bindende afspraken maken over het ontwikkelen van nieuwe veredelingstechnieken. 

 Als er geen overeenstemming komt over herstel van natuur en biodiversiteit en over beperking van middelengebruik door de landbouw, dan wordt de hele kwestie (net als in 2018) over de Europese verkiezingen (in voorjaar 2024) heen getild.

Populair

Ophef over EU-politici die over hun eigen landbouwsubsidie stemmen

In het Europees Parlement is opschudding ontstaat over het voorstel van de Duitse politica Maria Noichl (SPD) die vindt dat actieve...

Ruissen (SGP) wil minder CO2-tax en meer nieuwe kerncentrales

De Europese regeringsleiders dringen aan op een EU-breed onderzoek naar de oorzaken van de sterk gestegen energieprijzen. Verscheidene Zuid-Europese EU-landen willen...

VN-gezant waarschuwt dat COP26-milieutop wel eens kan mislukken

VN-klimaatchef Patricia Espinosa waarschuwt dat de wereldklimaatconferentie COP26, volgende week in Glasgow, wel eens zou kunnen mislukken. Ook de conferentievoorzitter, de...

Europolitici en FinMin’s nog oneens over Europese begrotingsplannen

De Begrotingscommissie van het Europees Parlement en de EU-ministers van Financiën hebben de afgelopen drie weken geen...

Jan Huitema (VVD) voorzitter EU-liberalen genetische bio-techniek

De Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema is door de liberale Renew-fractie aangewezen als voorzitter van een werkgroep voor het formuleren van een...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.