maandag 29 mei 2023
Home EP EU-Rekenkamer: sommige boeren kregen te veel corona-subsidie

EU-Rekenkamer: sommige boeren kregen te veel corona-subsidie

De Europese Rekenkamer vindt dat de extra financiële steunbedragen die tijdens de coronaperiode zijn toegekend aan boeren en de voedselindustrie soms buitensporig hoog waren. Ook komen de Europese onderzoekers tot de conclusie dat veel steun terechtkwam bij boeren die het niet nodig hadden, en niet bij boeren die wel schade leden door het uitbreken van de pandemie.

In een op donderdag gepubliceerd rapport van de Rekenkamer wordt  geconcludeerd dat de steun niet voldoende was gericht op de meest getroffen sectoren en landbouwers, terwijl ook werd vastgesteld dat het verhogen van de staatssteun in sommige gevallen marktverstoringen dreigde te veroorzaken.

De Rekenkamer vindt wel dat de EU snel en doeltreffend reageerde bij het uitbreken van de pandemie, toen de internationale voedseltransporten bij her-ingevoerde douanecontroles vastliepen. Ook reageerde Brussel snel toen oogsten niet binnengehaald konden worden door een gebrek aan (buitenlandse) seizoenswerkers.

De financiële onderzoekers van het Europees Parlement concluderen dat door de coronapandemie de hele Europese voedselketen werd geraakt, letterlijk van boer tot bord. In die periode werd door de EU meer dan 700 miljoen euro vrijgemaakt uit het landbouwfonds. Twee derde daarvan ging naar vijf landen: Polen, Roemenië, Griekenland, Spanje en Frankrijk. Die landen legden er zelf ook geld bij.

Volgens de Europese Rekenkamer kregen boeren in verschillende EU-landen in sommige gevallen buitensporige hulp tijdens de coronapandemie. Die landen hebben boeren gesteund, ongeacht of ze daadwerkelijke verliezen hebben geleden, aldus de Rekenkamer.

Zo ontvingen druiventelers in het Zuid-Spaanse Andalusië een schadevergoeding die drie keer zo hoog was als wat ze verloren hadden. Bovendien was het niveau van overheidssteun in de individuele EU-landen heel verschillend, wat kon leiden tot oneerlijke concurrentie.

Hoewel de controleurs de “snelle” respons van de EU op de pandemie erkennen, bevelen zij ook aan dat de Europese Commissie duidelijke regels opstelt om de GLB-maatregelen beter af te stemmen op toekomstige crises. “Helaas was dit geen eenmalige gebeurtenis: de Russische oorlog in Oekraïne vormde ook een grote uitdaging voor de zekerheid van onze voedselvoorziening”, aldus Joëlle Elvinger, het ERK-lid dat de covid-controle leidde.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...