zaterdag 10 december 2022
Home EP EU: straks alleen nog 'schoon' water voor besproeiing land- en tuinbouw

EU: straks alleen nog ‘schoon’ water voor besproeiing land- en tuinbouw

De Europese Unie heeft nieuwe regels opgesteld voor de kwaliteit van water dat gebruikt mag worden voor besproeiing in de land- en tuinbouw. Die kwaliteitscriteria voor sproeiwater moeten uiterlijk over drie jaar in de EU-landen zijn ingevoerd.

Daardoor mag straks sterk-gezuiverd afvalwater van een rioolzuivering wel gebruikt worden, maar niet langer met afvalstoffen vervuild oppervlaktewater uit een sloot of kanaal bij een industrieterrein. VVD-Europarlementariër Jan Huitema spreekt van een win-win-situatie.

Door gebruik te maken van gezuiverd rioolwater kan de druk op waterlichamen en grondwater worden verminderd. De daling van het grondwaterpeil is één van de grootste bedreigingen voor de beschikbaarheid van drinkwater voor de bevolking. Niet alleen door irrigatie van de landbouw, maar ook door industrieel gebruik en stedelijke ontwikkeling, neemt de stand van het grondwater steeds verder af, zo stelt het Europees Parlement. Dat komt momenteel extra aan het licht in Midden-Europa dat geplaagd wordt door uitgedroogde velden, verdorde akkers en mislukte oogsten.

In Vlaanderen is inmiddels een oppomp-verbod van kracht. De toenemende droogte is volgens de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. “We moeten niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen. Zo kan het afvalwater straks dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-win situatie voor mens, boer en milieu”, zo liet hij eerder aan EU-journalisten weten.

Straks moeten alle EU-landen dezelfde criteria hanteren om overal de voedselveiligheid en volksgezondheid te kunnen waarborgen. Die criteria zijn met name voor Nederland erg belangrijk. VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “In Nederland stellen wij al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt om te irrigeren. Die kwaliteitseisen moeten overal in Europa gelijk zijn. Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa: groenten en fruit uit andere EU-landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt.”

Hoewel de EU-regels primair betrekking hebben op de landbouw kan waterhergebruik ook voor de industrie een uitkomst zijn. In het verleden heeft de Europese Commissie al eens aangegeven dat zij waterhergebruik wil betrekken bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van bedrijven. In Nederland heeft een aantal waterschappen al het initiatief genomen om het concept van ‘de waterfabriek’ uit te werken.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Nederland helpt bij EU-steun voor reparatie stroomnet in Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne in de komende wintermaanden met materialen om belangrijke energie-installaties te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder...

Wojciechowski: Oekraïense export leidt in buurlanden tot marktverstoring

De Europese Unie moet haar vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne herzien en desnoods opnieuw invoerheffingen opleggen voor sommige landbouwproducten, zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski woensdag...

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...