vrijdag 30 september 2022
Home EP EU-top viert 60-jarige bestaan van gemeenschappelijk landbouwbeleid

EU-top viert 60-jarige bestaan van gemeenschappelijk landbouwbeleid

In het Europees Parlement is door EU-kopstukken het zestigjarig bestaan van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gevierd. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola, de Franse minister Marc Fesneau, Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en voorzitter Norbert Lins van de agrarische parlementscommissie voerden daarbij het woord. 

De EU-functionarissen huldigden de bereikte resultaten van ‘zestig jaar samen optrekken’, als het gaat om de productie van voldoende gezond voedsel, niet alleen voor de Europese bevolking, maar ook voor de rest van de wereld. Parlementsvoorzitter Metsola zei dat de landbouw in de afgelopen zestig jaar ‘monumentale stappen’ heeft gezet. 

Maar ze wees er ook op dat de landbouw voor grote uitdagingen staat: amper tien procent van de agrariërs is jonger dan 40 jaar. De bedrijfstak heeft vernieuwing, modernisering en verjonging nodig, zo merkte ze op.

De Franse minister Fesneau wees erop dat Landbouw niet alleen het eerste Europese gemeenschappelijke beleidsterrein was, maar sindsdien ook is uitgegroeid tot het meest succesvolle. Daar waar eerst vooral de doelstelling was om de eigen hongerende bevolking na de oorlogsjaren te voeden, is de sector daarna uitgegroeid tot een wereldwijde voedselleverancier. 

EU-Commissaris Wojciechowski wees erop dat er ondanks de progressie in het Europese landbouwbeleid er nog steeds grote verschillen zijn tussen landbouwbedrijven in het westen van Europa en in de vroegere Oost-Europese Warschaupakt-landen. Die worstelen op veel onderdelen in hun voedselindustrie nog steeds met erfenissen van tientallen jaren collectivisme en kolchoze-gebruiken.

De van oorsprong Poolse Commissaris waarschuwde tegen al te grote industrialisatie en schaalvergroting van de landbouw. De Pool is voorstander van wat hij noemt ‘een landbouw met een sociaal geweten’: dieren beter behandelen, plattelandsgebieden verjongen en het tij keren dat kleine familieboerderijen worden opgeslokt tot grotere.

“Mijn visie is dat landbouw geen industrie is, landbouwgrond geen fabriek en dieren geen machines”, zei Wojciechowski.

Wojciechowski juichte ook toe dat het landbouwbeleid de laatste jaren is uitgebreid met ‘plattelandsbeleid’, waarbij er ook Europese financiële steun is voor het opkrikken en  moderniseren van dunbevolkte en minder-ontwikkelde rurale gebieden.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...