Europarlement beperkt transport van slachtvee tot maximaal 8 uur

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch onderzoeksrapport naar misstanden bij veetransporten, vooral bij de export naar landen buiten de EU. Het parlement vindt dat er een maximum transporttijd van 8 uur moet komen, waardoor effectief een einde komt aan zulke transporten. Misstanden zorgden de afgelopen jaren voor veel ophef.

Maar een meerderheid van het Europarlement verworp drie amendementen (twee van de Groenen en eentje van de Partij voor de Dieren) om het vervoer nog verder in te korten, of geheel te verbieden. De nu voorgestelde beperkingen gaan alleen over het vervoer van slachtvee, en alleen over wegtransport en luchtvervoer. De veel bekritiseerde transporten met gammele zeeschepen vallen er buiten.

Bovendien zwakte de plenaire meerderheid in Straatsburg twee aanbevelingen uit het onderzoeksrapport af inzake het vervoer van niet gespeend vee en van zwangere dieren. 

Wel wordt gepleit voor nieuwe bevoegdheden om op te treden tegen transporten met gammele vervoermiddelen, en moeten EU-landen veel meer werk maken van handhaving en toezicht. Voor sommige Europarlementariërs gaan veel van de 139 aanbevelingen nog te ver, en voor anderen gaan ze niet ver genoeg. Voorzitter Tilly Metz (De Groenen, Luxemburg) van de parlementaire enquêtecommissie verdedigde het nu bereikte compromis. Ze wees er op dat door het verbod op transporten van langer dan acht uur door de EU-landen zo’n tachtig procent van de omstreden zeetransporten uit Roemeense havens onmogelijk wordt gemaakt.

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim zei in een reactie: “We kennen allemaal het trieste verhaal van de honderden koeien die begin vorig jaar maanden op zee ronddobberden. Zinloos dierenleed dat makkelijk te voorkomen is met duidelijke Europese regelgeving. Ik wil ambitieuze wetten die stellen: tot hier, en niet verder. Bij dierentransport mag niet winst, maar moet welzijn vooropstaan.”

Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) daarentegen vindt dat er nog veel te veel uitzonderingen worden toegestaan. “Europese landen lappen de regels aan hun laars en niemand treedt hiertegen op. De EU voldoet simpelweg niet aan haar plicht om voor dieren te zorgen. Het is een schande en een gemiste kans dat het Europees Parlement geen strengere aanbevelingen heeft gedaan”, zegt Hazekamp, die daarom tegen de aanbevelingen heeft gestemd.

Bert-Jan Ruissen (SGP) onthield zich van stemming. Hij vindt dat eerste de EU-landen maar eens de huidige strengere regels moeten gaan controleren en handhaven. Bovendien wil hij wetten en regels niet baseren op emotie of gevoelens, maar op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dat betoogde eerder ook de LTO.  “Helaas moet ik constateren dat voor een aantal aanbevelingen in de resolutie een wetenschappelijke basis ontbreekt, waardoor ik mij heb onthouden bij de eindstem”, zo zei Ruissen.