Europarlement beslist over spoed voor landbouw-versoepeling

Zestien Europese natuur- en milieuorganisaties hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gevraagd het voorstel voor versoepeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in te trekken. Deze week beslist het Europees Parlement of voor die versoepeling een weinig gebruikte spoedprocedure zal worden gevolgd, zodat ze al dit jaar van kracht kunnen zijn. 

Na maanden van boerenprotesten heeft Brussel soepelere procedures aangekondigd, alsmede intrekking van enkele milieueisen uit het GLB-landbouwbeleid. Landbouwministers hebben al aangegeven dat ze deze plannen om natuurbescherming uit de landbouw te schrappen, zullen steunen. 

Organisaties als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds roepen Brussel op vast te houden aan de al jaren geldende democratische spelregels. Ze wijzen er op dat een Europese beleidswijziging altijd voorafgegaan wordt door een uitgebreide inspraak- en consultatieronde. Dat is ditmaal allemaal overgeslagen. 

De Commissie erkende dat geen effectbeoordeling is uitgevoerd vanwege “de politieke urgentie” en de “crisissituatie”. Het ziet er naar uit dat de centrumrechtse partijen in Straatsburg met steun van conservatieven, extreemrechts en nationalisten zullen instemmen met de versoepelingen.

Dat gebeurt dan in de allerlaatste vergadering van dit parlement, omdat in juni in de 27 EU-landen een nieuw Europarlement wordt gekozen. Daarmee is het aan de huidige Commissarissen om die versoepelingen om te zetten in juridische  verdragsteksten. Sommige onderdelen kunnen ze zelf met de EU-landen afhandelen in de nationale strategieplannen, maar voor andere is (tussentijdse) aanpassing van het GLB-landbouwbeleid (2023- 2027) nodig, met steun van de ministers en het Europees Parlement.

Daarvan is nog niet duidelijk of de huidige Milieucommissaris Sinkevicius en Landbouwcommissaris Wojciechowski het nog dit jaar voor elkaar kunnen krijgen, of dat ze het overlaten aan hun opvolgers. Die worden eind dit jaar benoemd.

“Met dit wetgevingsvoorstel heeft de Europese Commissie toegegeven aan het valse verhaal dat milieu tegenover landbouw staan, terwijl uit bewijsmateriaal blijkt dat ze van elkaar afhankelijk zijn, aldus de briefschrijvers. “Door prioriteit te geven aan electorale overwegingen heeft de Europese Commissie gebroken met jarenlange vooruitgang op het gebied van de EU Green Deal”, voegden de briefschrijvers eraan toe.