Europarlement dreigt met proces om Hongaarse chantage

Het Europees Parlement (EP) bereidt juridische stappen voor tegen de Europese Commissie vanwege de recente vrijgave van 102 miljard euro EU-subsidie voor Hongarije. Het vrijgeven van dat Hongaarse geld was volgens Brussel nodig om Boedapest te laten meewerken aan EU-steun aan Oekraïne. Het Europees Parlement noemt dat ‘toegeven aan Hongaarse chantage’.

Het is hoogst uitzonderlijk dat deze twee EU-organen tegen elkaar processen dreigen aan te spannen. Deze week wordt er door de regeringsleiders opnieuw gesproken over meer steun aan Oekraïne in hun strijd tegen de Russische bezetters. Het Europarlement laat het aanspannen van een proces afhangen van de uitkomst van dat overleg.

De fractieleiders komen donderdag bijeen om president Roberta Metsola het laatste groene licht te geven om de Commissie vóór de deadline van 25 maart voor de rechter te dagen. Samen met de fractieleiders van de S&D, Groenen, Links en liberalen zal EVP-leider Manfred Weber vóór de stap stemmen, zo zeggen partijfunctionarissen in de wandelgangen.

Een dergelijke stap van het Europees Parlement markeert een escalatie van de spanningen tussen de instellingen van de Europese Unie en Hongarije onder leiding van Orbán. De premier heeft herhaaldelijk kritiek geuit op wat hij beschouwt als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Hongarije door de EU.

Het EP heeft de Commissie herhaaldelijk opgeroepen om in te grijpen vanwege de zorgen over de erosie van democratische normen in Hongarije, waaronder de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de persvrijheid en de rechten van minderheden.

Er wordt verwacht dat een eventuele juridische strijd tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie langdurig en complex zal zijn, en het zal waarschijnlijk een precedent scheppen voor hoe de EU voortaan omgaat met EU-landen die de rechtsstaat ondermijnen.