Europarlement eist van Europese Commissie nú actie tegen Hongarije

EP Press conference following the plenary debate on the Situation in Hungary

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen ‘onmiddellijk’ een ‘inbreukprocedure’ tegen Hongarije aan te spannen wegens schendingen van de rechtsstaat. Die wettelijke mogelijkheid bestaat sinds kort, maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aarzelt nog het middel in te zetten.

Als de Commissie niet snel optreedt tegen Hongarije, dreigt het Europees Parlement zelfs bij het Hof in Luxemburg een procedure tegen de ’eigen’ Commissie aan te spannen.

Hongarije staat er bij de Europese Commissie en het Europees Parlement slecht op vanwege acties van premier Viktor Orbán tegen de media, onafhankelijke rechtspraak en rechten van minderheden. De verhouding met de EU is afgelopen weken verder op scherp komen te staan sinds Hongarije een wetswijziging doorvoerde die ‘lhbti-propaganda’ aan minderjarigen verbiedt.

Als een EU-land de rechtsstaat schendt, krijgt het een waarschuwing op basis van de ‘rule of law-procedure’. Als de situatie dan niet verbetert, kan een artikel 7-procedure worden gestart. In dat geval kan een lidstaat worden geschorst: het verliest dan stemrecht in de vergaderingen van de EU-ministerraden.

De Europese regeringsleiders en staatshoofden hebben zulke ingrijpende sancties tegen Orbán in december 2020 met een ‘uitstelbesluit’ proberen tegen te houden. In een resolutie die donderdag is aangenomen met 529 tegen 150 en 14 onthoudingen, betreurt het Europees Parlement dat de Commissie daar kennelijk aan toegeeft.

Stopzetting van betalingen zou een nieuwe testcase zijn voor die EU-regelgeving. De Hongaarse regering heeft de wet aangekaart bij het Europees Hof van Justitie. Daarom is de Commissie nu nog afwachtend. Maar voorzitter Von der Leyen maakte in een debat in Straatsburg wel duidelijk dat Hongarije dit najaar zal worden aangepakt.

Brussel onthoudt op dit moment wel goedkeuring van uitbetaling van het Hongaarse corona-herstelplan. Het voorstel van Boedapest schiet tekort op het gebied van anticorruptiemaatregelen, zeggen functionarissen. Het verzoek van Hongarije om € 7,2 miljard uit het herstelfonds zal niet worden goedgekeurd tegen de deadline van 12 juli.