Europarlement: investeringen in kernenergie en aardgas ‘duurzaam’

Kernenergie en aardgas kunnen in de Europese Unie ook als groene energievormen worden gezien. Het Europarlement is afgelopen week akkoord met een voorstel van de Europese Commissie voor een lijst waarin die energievormen voortaan als duurzaam kunnen worden gezien.

Daardoor kunnen EU-landen subsidies voor investeringen in beide energievormen blijven geven, en zo de klimaatdoelen van Parijs halen. Kernenergie is CO2-neutraal en aardgas stoot minder CO2 uit.

In het Europarlement was een resolutie opgeworpen om dat voorstel te verwerpen, maar die resolutie heeft het – op enkele tientallen stemmen na – niet gehaald. Door die stemming in het Europarlement is weg nu vrij voor meer aardgas en kernenergie in de EU. 

“Het is een rampzalig signaal naar investeerders en de rest van de wereld dat de EU fossiel gas vanaf nu als duurzame investering erkent. Dit plan dateert bovendien nog van vóór de Russische inval in Oekraïne. Het staat haaks op de dringende opdracht om onafhankelijk te worden van Russisch gas”, aldus de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks).

De teleurstelling is ook groot bij Paul Tang, woordvoerder namens de sociaaldemocraten (PvdA):  “Deze stemming is een pijnlijke en beschamende terugval voor Europa als aanvoerder in de strijd tegen klimaatverandering. Door dit plan van de Europese Commissie te omarmen, institutionaliseren we greenwashing op ongeëvenaarde schaal. Europa vervalt hiermee van klimaatleider tot klimaat-achterblijver. 

Hoewel gas en kernenergie nu formeel deel uitmaken van de taxonomie voor duurzame investeringen, hebben de regeringen van Luxemburg en Oostenrijk al aangekondigd dat ze naar het Europees Hof stappen om het besluit aan te vechten.

Eickhout, die voorzitter is van de Milieuucommissie van het Europees Parlement, denkt dat deze zaak kansrijk is, gezien de juridische analyses die aantonen dat het besluit in strijd is met de oorspronkelijke taxonomiewet. Daarmee blijft er nog lange tijd juridische onzekerheid bestaan over dit controversiële besluit.