Europarlement legt gevaarlijke gassen verder aan banden

Plenary session- Climate and ecological emergency

Het gebruik van chemische broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen moet verder worden verminderd. Het gaat om gassen zoals in airconditioning, warmtepompen of systemen voor brandbeveiliging, en ook bouwmaterialen zoals isolatieschuim. Het Europees Parlement wil daarmee klimaatverandering nog meer tegengaan.

Over 25 jaar mogen de zogenoemde F-gassen niet langer voorkomen in de EU. Het Europees Parlement in Straatsburg keurde dinsdag een akkoord goed dat eerder met de Europese milieuministers was bereikt, en was voorbereid door de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) De tekst voorziet in trapsgewijze vermindering en een totale uitfasering van ‘chloorfluorkoolwaterstoffen’ tegen 2050.

Er komen ook strenge eisen voor het verbieden van producten met F-gassen op de EU-markt. Dat moet gebeuren in branches waar het technologisch en economisch haalbaar is om over te stappen op alternatieven. Het gaat dan om de sectoren voor airconditioning, warmtepompen en huishoudelijke koeling, aldus de nieuwe Europese wet.

De Europese Commissie stuurde in haar oorspronkelijke voorstel nog niet aan op een volledige uitfasering van F-gassen. Voor Eickhout was een volledige stop een van de belangrijkste zaken om toe te voegen. Ook namen de Europarlementariërs een overeenkomst aan voor het terugdringen van ozonafbrekende stoffen. 

Eickhout onderstreept het belang van de wetgeving: “We zijn nu duidelijk naar de markt: stap over op schone alternatieven. Dat is niet alleen cruciaal voor het klimaat, maar ook goed voor de Europese industrie, die zo koploper kan blijven met de productie van schone producten. 

De uitfasering van F-gassen is ook vervlochten met de discussie over PFAS, de groep chemicaliën die nauwelijks in het milieu afbreekt en schadelijk is voor de gezondheid. Als alternatief voor de nu verboden F-broeikasgassen kwam de chemische industrie met een nieuwe generatie gassen die vaak PFAS bevatte.

Het parlement wilde hier van af maar sommige EU-landen waren daar fel op tegen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt waarbij er vooral voor kleinere huishoudelijke apparaten wel een verbod komt op PFAS-gassen, maar niet voor industrieel gebruik.