Europarlement probeert ‘groene’ erkenning kernenergie te stoppen

De Milieucommissie (ENVI) en de commissie economische zaken (ECON) van het Europees Parlement maken bezwaar tegen de manier waarop de Europese Commissie probeert kernenergie en gas als duurzame energie te bestempelen.

In een brief aan de Europese Commissie maken de voorzitters van beide MEP-commissies bezwaar tegen de vage manier van uitwerking van de zogeheten taxonomiewet. Op de laatste dag van vorig jaar maakten de EU-commissarissen voor Klimaat, Energie, Belastingen en Economische Zaken bekend dat kernenergie en aardgas onder bepaalde voorwaarden wel als milieuvriendelijk mogen worden bestempeld,.

Voorzitter Bas Eickhout (GroenLinks) van de Milieucommissie vindt dat het Europees Parlement aan de handrem moet trekken voordat de EU-commissarissen verdere stappen zetten.

Volgens Eickhout heeft de Europese Commissie na achterkamertjesgesprekken met Europese regeringsleiders het controversiële besluit voorbereid. Het taxonomie-besluit stelt vast welke investeringen bestempeld kunnen worden als ‘klimaatvriendelijk’ en ‘duurzaam’. Voor investeringen die niet aan die criteria voldoen, zou geen EU-subsidie meer mogen worden betaald.

In praktijk betekent het op termijn een einde aan de overheidssubsidies aan kernenergiecentrales en aan elektriciteitscentrales die gestookt worden met aardgas. Ook zouden regeringen die eigen geld steken in kerncentrales in botsing kunnen komen met de Europese taxonomie.

De twee EP-commissies vragen om meer tijd om het plan van de Commissie te kunnen beoordelen. Ook roepen zij op tot een impactstudie (naar de financiële en economische gevolgen) zoals gebruikelijk is bij belangrijke wetsvoorstellen.

Eickhout zegt dat naast de procedurele bezwaren het voornemen van de Commissie ook politiek-inhoudelijk niet in overeenstemming is met het mandaat dat de fracties in het Europees Parlement in 2019 hebben gegeven aan de Europese Commissie. Het is evenwel de vraag of de Europarlementariërs van de drie grootste ‘coalitiefracties’ er ook zo over denken

“De Commissie mag alleen economische activiteiten als duurzaam classificeren als dit past binnen de grenzen van de taxonomiewet. In plaats daarvan misbruikt de Commissie deze wet nu om een politieke wens van enkele lidstaten uit te voeren”, zo beweert de Nederlandse GroenLinkser.

Duurzame investeringen zijn volgens hem niet gebaat bij de grote juridische onzekerheid waarmee investeerders worden geconfronteerd als kernenergie en gas op dubieuze juridische basis toch worden bestempeld als duurzaam, zo wordt gezegd.

Het plan om kernenergie en gas als duurzaam te classificeren is nog niet goedgekeurd door het voltallige college van Eurocommissarissen. Als de Europese Commissie het besluit doorzet, kan een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten of een absolute meerderheid van het Europees Parlement het besluit verwerpen.

(update: in de vorige versie van dit artikel was ten onrechte sprake van ‘hoorzittingen door het Europees Parlement’)